Astrosofische Leringen

Onder de naam Gemeenschap Rosae Crucis, toen nog gevestigd aan het Donker Spaarne in Haarlem, zijn een aantal geschriften (genoemd lessen of leringen) per post verspreid onder de leden van de toenmalige groep. Deze geschriften waren onderdeel van een cursus in de jaren 1970-1975.

De hier gepubliceerde teksten zijn een bewerking van Henk Leene. De teksten zijn met name qua taalgebruik gemoderniseerd. In de bewerking van Henk Leene zijn de voorbereidende gebeden weggelaten. Deze gebeden zijn hier in de kantlijn weer toegevoegd.


1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene