Brief

Previous

Beste Vriend, beste Vriendin,


Ingesloten vindt u de inleidende les aan voor de leringen in de astrosofie. Wij zouden u willen verzoeken u aan de volgende regels te willen houden:

U trekt u terug in de stilte van uw woning of kamer en richt u allereerst op een hogere gedachtengang. Tracht u volkomen terug te trekken uit de besognes van het dagelijkse leven, zowel in gedachten als in emoties. Lees daarna het openingsgebed. Concentreer u en neem de « sleutelgedachte » in uw denken. Trek u wederom in de Stilte terug. Tracht daarna de astrosofie-lezing met uw innerlijke zintuigen op te nemen. Bij iedere maandelijkse astrosofie-les verzoeken wij u bovenstaande voorbereiding zeer stipt in acht te nemen.

De leringen zijn uitsluitend voor u bestemd en mogen niet met hen, die zich niet ingeschreven hebben, besproken worden. De inschrijvingen zijn nìet geheim, u kunt uw vrienden rustig vragen of zij zich ingeschreven hebben.

Indien u dit graag zoudt willen, kunt u de leringen met én of twee van uw vrienden of familieleden doornemen — u allen houdende aan de voorbereidingen — en zo een gedachtewisseling stimuleren.

Hieraan is echter één voorwaarde verbonden: het samen lezen van deze leringen moet de wens van al de betrokken personen zijn! Er mag nooit onderlinge disharmonie aanwezig zijn‚ dan kunt u beter alleen de lessen doornemen.Een zo groot mogelijke intensiteit en konsentratie is noodzakelijk om resultaten te bereiken op het Pad. U mag nooit anderen hinderen in hun pogingen, noch behoeft u belemmeringen te zoeken door anderen tegen uw wil in uw persoonlijke leringen te betrekken.

De omstandigheden waarin u de leringen tot u neemt moeten zo harmonisch mogelijk zijn.

Vragen die mogelijk na het lezen van het onderwerp oprijzen, kunnen altijd gesteld worden aan Hedastraat 36, Haarlem, Nederland. Zij moeten echter wel direkt betrekking hebben op het behandelde thema.

U verrijking en innerlijke groei toewensende door de komende lessen,


uw broeder

Henk Leene

1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene