Privé

Er zijn diverse teksten die privé van aard zijn, zoals reisverslagen. Deze zijn hier ook gepubliceerd, omdat deze inzicht geven in de kijk van Henk en Mia op het gewone leven. Ze geven hiermee ook een een context voor hun esoterisch gedachten.

1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene