Aurora 076

Previous

Zoek de levenskracht!

Doe wat je als goed ervaart!

Concentreer je in jezelf!

Wat is de bodem van ons aller bestaan, wat is de grond van ons eigen bestaan? Waarin wortelen we? Elke plant en elke boom heeft een andere grond nodig, zo is ook elk mens anders en heeft hij een individuele bodem nodig om uit te kunnen kunnen leven. Maar daar de mens méér is dan materie alleen moet deze bodem ook geestelijke elementen bevatten, wil hij zich harmonisch gevoelen. Echter, iedere mens zoekt datgene wat hij nodig heeft en zijn behoefte wordt gedicteerd vanuit zijn diepste wezen, maar ook uit zijn organisme.

Niets staat op zichzelf, zo is ons lichaam ook niet een geïsoleerde schepping, maar is afhankelijk van de fijnstoffelijke trillingen die het doordringen en het zo in goede conditie houden. Datgene waaraan wij vreugde beleven, datgene wat ons innerlijk gelukkig maakt zal automatisch ons organisme harmoniseren en herstellen.

Een vreugdegevoel kan zijn als een sensatie; een schoonheidservaring kan zijn als een energetische oplading. Dat was ons harmoniseert brengt onze beide hersenhelften in evenwicht, waardoor heel onze persoonlijkheid een gevoel van welzijn ondergaat.

Waardoor ondergaat u dit gevoel van welzijn? Door religie, kunst, ontspanning? Alles wat we met tegenzin doen zwakt onze levenskracht. Soms kunnen we veel verdragen, maar soms ook hebben we weinig nodig om uit balans te geraken.

Licht is energie-bijladend; de lente maakt ons opgewekt; de herfst maakt ons meestal wat triest. Licht is energie, warmte, activiteit. Maar ook de schaduw, het duister en de nacht hebben we nodig, omdat in het duister de levenssappen zich verzamelen, de groeikracht zich ontplooit. Als we innerlijk willen groeien zullen we dus de geborgenheid nodig hebben, de inkeer, de stilte, om deze rijpheid in het licht tot uiting te brengen als onze vruchten, d.w.z. de daden waartoe we in het verborgene werden geschoold.

Iemand die het licht schuwt is onrijp; iemand die het duister schuwt heeft angst. Je kunt ook door een tijdelijk onwel zijn zowel licht als duister als je vijanden zien, maar er zijn nu eenmaal typen die het licht prefereren boven het duister of andersom. Het evenwicht ligt echter in een ritmisch samengaan van beide. Zo is het ook met droefheid en vreugde, hun wisselwerking rijpt ons tot bewuste mensen, en God weet, dat de wereld bewuste mensen nodig heeft. Mensen, die beseffen wat ze doen; die er volkomen van doordrongen zijn dat elke gedachte, elke emotie et grote geheel wordt opgenomen en dus noodzakelijkerwijze dat geheel schaadt dan wel verbetert.

Als we maar eens zouden beseffen dat kracht niet in spieromvang ligt, maar in onze gedachten en emoties; als we maar eens zouden beseffen dat ons niets kwaads kan geschieden indien we onszelf geestelijk op peil houden d.w.z. bewust, maar spontaan, bezig zijn met verheven dingen.

En verheven is altijd datgene dat ons uittilt boven onze eigen kleinheid, of ons emoties en gedachten schenkt die ons innerlijk: verruimen dan wel-verrijken.

Er is zoveel disharmonie op aarde, is het niet absoluut onontbeerlijk dat we ons met harmonie bezig houden om onszelf zowel als het geheel te sterken?

Doe dan wat harmonisch is, denk harmonisch, voel harmonisch, laadt u bij aan elke vorm van harmonie en houdt uzelf heel en gelukkig.

De Diepe Vrede vergezelle U!

Henk en Mia Leene

1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene