Weblog

Deze weblog geeft een overzicht van de aanpassingen aan deze web-site. Als je op de hoogte wil blijven kan je abonneren op de RSS-feed, die bij deze pagina hoort.

De zeven gemeenten van Asia

De tekst van dit boek, uitgegeven in 1970, is beschikbaar.

Prometheus (1973) - 4

Ik heb een exemplaar van het tijdschrift Prometheus uit 1974 gevonden. Verschillende teksten uit dit tijdschrift bevonden zich nog niet op de site, en staan er inmiddels op.

Met name een lezing van Mia Leene uit 1961 over het katharisme is nu beschikbaar.

Astrosophische leringen

Onder de naam Gemeenschap Rosae Crucis, toen nog gevestigd aan het Donker Spaarne in Haarlem, zijn een aantal geschriften (genoemd lessen of leringen) per post verspreid onder de leden van de toenmalige groep. Deze geschriften waren onderdeel van een cursus in de jaren 1970-1975. U kunt ze nu op deze site vinden.

Italiaans

Ik kan verheugd melden dat een van de boeken nu ook in het italiaans beschikbaar is.

492000

Het betreft een vertaling van De oorsprong van de getallenleer en zijn wijsheid.


BM 80

Ik heb weer 20 bezinningsmeditaties (61 - 80) toegevoegd.

BM 60

Nu compleet tot en met bezinningsmeditatie 60.

BM 50

De bezinningsmeditaties zijn nu compleet tot en met nummer 50.

BM 30

Inmiddels de bezinningsmeditaties tot en met nummer 30 toegevoegd.

BM 16

Inmiddels staan de bezinningsmeditaties tot en met nummer 16 online.

Bezinningsmeditaties

Ik ben begonnen de beschikbare bezinningsmeditaties online te zetten.

Openbare lezing

De openbare lezing « Wat staat onze lichamelijke ontwikkeling in de weg? » is beschikbaar.

Genezingsmeditaties 2

Nog enkele genezingsmeditaties toegevoegd (16, 17, 18, 19, 20, 21, 2330, 31, 32).

Genezingsmeditaties

De eerste vijf genezingsmeditaties (22, 26, 2728 en 29) toegevoegd.

Aurora

De eerste Aurora is beschikbaar.

Rituaal Kerst 1980

Dit rituaal is nu beschikbaar.

Rituaal 073

Het rituaal op basis van document 073 toegevoegd.

Incompleet document

Het ligt in de bedoeling om alles wat Henk en Mia geschreven hebben, beschikbaar te maken, ook als het incompleet is. Dit document is eerste die incompleet is.

Gedicht

Een gedicht is toegevoegd.

Wat nu?

Het is al weer vijf jaar geleden dat deze site voor het laatst aangepast is. Er viel niet veel nieuws meer toe te voegen.

Na het overlijden van Henk Leene in augustus 2014 moest ik besluiten wat er met de teksten van Mia en Henk Leene zou moeten gebeuren. Aangezien er redelijk veel belangstelling voor is heb ik besloten om alles integraal op deze website te publiceren. Ik zal de documenten publiceren zoals ik ze heb aangetroffen, dwz met eventuele fouten en zonder commentaar. Iedereen mag er dan verder mee doen wat hij of zij wil. Dit gaarne wel met bronvermelding.

Langzaam ga ik al de archieven door. Elk document wordt gescand, in tekstformaat omgezet en gepubliceerd op deze site. De afgelopen maanden ben ik vooral bezig geweest met Franstalige en Duitstalige teksten. Een en ander blijkt zeer veel werk te zijn, dus hebt geduld.

Ook de scans van de documenten zullen online gezet worden, zodat de originelen bekeken kunnen worden.

Arnaud

Svenska webbplats

Een link naar de zweedse site opgenomen.


1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene