Openbaar

Bij het uitzoeken van de nagelaten papieren van Mia Leene vonden wij de volgende lezingen die zij gehouden heeft voor o.a. de Theosofische Ver.. Deze lezingen waren nog niet bewerkt voor publicatie waardoor zij  gedeeltelijk ook nog uit punten bestaat. 

Dit is de eerste publicatie.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene