Doel

Henk en Mia Leene hebben veel documenten geschreven tijdens hun leven. Aangezien er nog steeds belangstelling voor bestaat ben ik begonnen om deze documenten langzamerhand te publiceren. De meeste documenten zijn gescand en gecorrigeerd door Henk Leene. Arnaud Leene heeft de pagina's ver-internet en op Internet gezet.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene