3a - De middeleeuwse alchemie

SPLENDOR SOLIS van SOLOMON TRISMOSIN 

(geboren 1460 in Duitsland) adept en leraar van Paracelsus. 


Trismosin leefde in de Renaissance tijd, waarin het denken van de mens ontwaakte uit de donkere middeleeuwen. 

Wanneer hij zegt het paradijs van de hermetische kennis, waarbinnen de Steen der Wijzen verborgen is, gevonden te hebben, zijn wij niet in een positie dit te betwistten of in dispuut te brengen. 

Sinds de radioactieve substanties is de chemische theorie reusachtig veranderd.  

De alchemisten idee dat metalen kunnen worden samengesteld uit Zout - Mercurius en Sulphur bleek niet zo absurd te zijn. 

Trismosin legt zijn ideeën bloot omtrent De Rode Tinctuur of de Steen der Wijzen. 

Zijn boek is één der klassieke geschriften over de alchemie geworden. 

Het heeft - zoals alle esoterische en alchemische leer - een tweevoudige uitdrukking: uiterlijk en innerlijk. 


Splendor Solis verwijst naar Gold Splendour en Soul Splendour. 

De tekst bestaat uit lichamelijke alchemie, de tekeningen bestaan uit spirituele alchemie. 

De 22 spirituele alchemische tekeningen komen overeen met de 22 kaarten van de hermetische Tarot en hebben dezelfde betekenis. 

De alchemische theorie beschrijft in gesluierde termen een goudproces; het is een proces dat door traditie werd overgeleverd. 

Deze alchemie is als de zeeslang, die de zondvloed en andere cataclysmen in het één of andere zeehol overleefde. 

Sommigen zeggen hem te hebben gezien, terwijl de massa der mensheid hem niet kent. 

Iets kan wel werkelijk bestaan, hoewel mensen er niets over weten! 

Wat onbekend is kan worden ontkend, maar hoewel we niets ervan weten, bestaat het wel. 

Wij moeten alchemie en vooral de Splendor Solis niet zien als een chemisch proces, een radioactieve kracht en vergeestelijkt goud, maar wij moeten het vooral beschouwen als de goddelijke ziel, het goud en de god van de werkelijke hermetische filosofie. 

Het geheim van de hermetische wetenschap is zoals zijn naam aanduidt: ziele-kennis. 

Alchemische symbolen zijn altijd vensterluiken voor spirituele realiteiten. Het is een alchemie van het denken en de ziel; een spirituele alchemie. 

Ook Jacob Boehme was een adept van de hermetische filosofie. In zijn leer is de Steen der Wijzen een symbool voor goddelijke illuminatie, of het grote werk - de regeneratie van de ziel. 

Boehme spreekt van de tinctuur; dat is het leven, de energie, de geest van de Schepper, Tai Chi. 

Het leven is de ziel en de Schepper is de ziel van alle dingen. 

Zielekracht is als de zonnekracht in de natuur. Het bovenzinnelijke denken ordent alles en daarvan is het menselijke denken (niet het intellect) een onderdeel. 

Alle goddelijke filosofie is gebaseerd op de verbinding van God - mens en mens - God. 

Vanuit de ether, het vijfde natuurlijke element, komt de menselijke ziel, een deel van de Schepper, levende bij Zijn alomtegenwoordigheid. Uit zichzelf baart hij het menselijke denken (scheppen) dat in staat is alle dingen te kennen en te weten. 

Wanneer dit ziele-denken zich ontvouwt, worden de geheimen der natuur ontsluierd; het bewijs dat de mens de natuur kan beheersen, domineren. De natuur is een gedeelte van de kracht die het universum doorstraalt. 

Wanneer de mens denkt gelijk de Schepper denkt, is zijn gedachte de Waarheid. 

Wij moeten ervaringen verzamelen; het is onze opdracht de hoogten van het ziele-denken te beklimmen en deel te worden van dit universele bestaan in zover ons dit mogelijk is. 

Deze ervaringskennis is het begin van onze denkverheffing; velen vergaren geen wijsheid, maar allen vergaren ervaring. 

Zij, die op kunnen klimmen tot de hoogste hoogten van hun zijn maken dit soms - en soms ook niet - bekend aan de wereld. 

De hoofdzaak is dat men opklimt tot een geestelijk denken, zodat de ziel zal kunnen herboren worden in het vlees en terwijl zij ervaring opdoet in de materie deze tegelijkertijd meestert. 

De ziel groeit uit tot de geestelijke adept, die de materie of de wereld overwint. 


Drie handelingen en zeven gelijkenissen. 


PLAATJES. 


Uitspraak van Alphidius, één van de oude alchemisten: "Iedereen die er niet van houdt zorgen te hebben over het verkrijgen van de Steen der Wijzen, doet er beter aan zich geen enkele inspanning te getroosten inplaats van onnodige." 

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene