De Zes Sleutels

570243-ae20e3efccf9954787aef286f6217029.jpg

BRIEF AAN DE WAARACHTIGE DISCIPELEN VAN HERMÈS

INHOUDENDE DE ZES HOOFDSLEUTEL VAN DE VERBORGEN LEER

Een woord vooraf  


De volgende voorlezingen zijn gehouden naar aanleiding van een oud Frans alchemisch geschrift genaamd: 

"LETTRE" Aux vrais Disciples d'Hermes; 

Contenant SIX PRINCIPALES CLEFS de la Philosophie Secrete, 

Le Magistere Hermetique.  

A Amsterdam, Chez Henry Wetstein - 1699.  


De verhandelingen over dit thema zijn gehouden in Kassel, Duitsland, in de jaren 1974/75 in de Duitse taal.  

Deze teksten zijn nooit eerder gepubliceerd, noch in het Duits, noch  in de Nederlandse taal.  

Als laatste hoofdstuk volgt de Franse tekst van de Zes Sleutels.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene