De Zeven Hoofdzonden


HENK LEENE


Dit boek geeft een overzicht van de zeven kosmische planeet-invloeden, die door de oude wijsgeren reeds in verband werden gebracht met de zeven hoofdzonden. 

Zou de mens zich van deze funeste zeven planeet-invloeden kunnen bevrijden, dan zou hij de zozeer begeerde bewustzijns-verruiming binnen kunnen gaan. 

Hij, die zich ontrukt aan iedere vorm van slavernij, ervaart pas de werkelijke vrijheid. 

Indien dit boekje de lezer meer inzicht zou kunnen schenken in de dikwijls zo verwarrende levensomstandigheden, dan heeft het ruimschoots aan zijn doel beantwoord. 


1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene