Inleiding

De onderwerpen in dit boekje zijn behandeld met het oog op het realiseren van een geestelijke ontplooiing. 

Elke geestelijke zoeker is gericht op het bereiken van iets en dat idee moet ten eerste worden uitgewist. 

Als geestelijke zoeker, en zelfs als geestelijke pelgrim, moeten we in een totaal andere richting denken dan de mens, die in de maatschappij vooruit wil komen. 

Ook moeten we afscheid nemen van de gedachte dat we, voordat we met een geestelijke weg beginnen, het ego zouden moeten vernietigen of over heersen. 

We hebben het ego nodig, het is ons instrument om te beginnen. 

Veelal is het moeilijkste om te breken met ingeëtste begrippen, die in de realiteit foutief blijken te zijn. 

Zoals iemand, die jarenlang bij een occulte beweging was, eens zei" "Ik zou het wellicht met u eens kunnen zijn, maar ik ben eenmaal anders opgevoed", en aldus bleef hij ondanks zijn andere wens, bij zijn ingewortelde mening. 

Dat is het criterium: iemand die zichzelf geestelijk wil ontplooien moet afstand nemen, zich onthechten of iets opbreken. 

Daar is slechts zelden iemand toe in staat! 


In dit boekje treft u praktische raadgevingen om te komen tot geestelijke verruiming en vooral tot geestelijk inzicht en geestelijke handeling. 

Natuurlijk moet iedereen de beslissende stap zelf zetten, maar bereidwillig ontvangen en vriendschappelijk gegeven raad kan de aanzet worden tot een totale omzetting van denken, gevoelen en handelen. 

We gaan wel van de overtuiging uit dat de lezer serieus een geestelijke weg wil bewandelen en dat hij daarvan blijk wil geven in gedachten, woorden en daden. 

Wij hopen dat dit boekje een waardevolle reisleider zal worden op uw weg door de geestelijke landen.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene