29 - onze mysterieuze computer

( irrationeel - rationeel denken )


Er wordt eigenlijk te weinig aandacht besteed aan het wonder van het menselijke organisme. 

We nemen te veel dingen als vanzelfsprekend aan, hoewel elke cel, op zich, een verfijnd instrument is, waarin elke molecuul op de andere is afgestemd. 

Mensen onderling krijgen zulk een samenwerking nauwelijks voor elkaar! 


HERSENEN 

Vrijwel algemeen weet men dat we nauwelijks de helft van onze hersencapaciteit gebruiken, dat vele gaven braak blijven liggen, maar dat door een schok, hetzij geestelijk, hetzij stoffelijk plotseling voorheen ongebruikte begaafdheden openlegt. 

Onze hersenen vormen een nog maar half opgelost mysterie, hoewel er doorlopend aan wordt gewerkt, maar anatomie slechts bij een dode mens uitgevoerd kan worden. 

Het grootste raadsel vormen eigenlijk de grote hersenen, met zijn twee hemisferen of twee asymmetrische helften, die schijnbaar ieder een eigen opdracht uitvoeren en waarin, zoals duidelijk bij anatomie ontdekt werd, duidelijk verschillen aanwezig zijn, vooral bij links- en rechtshandigen. 

Nu zijn de hersenen een prachtige computer, maar men begrijpt nog steeds niet wie of wat hen voedt, de codes liggen in de zenuwcellen opgeslagen, maar wie of wat bedacht het plan, het programma? 

Onze hersenen regelen alle functies van het lichaam inclusief onze al dan niet aanwezige verbintenis met de kosmische energie. 

Er schijnt echter een geheimzinnig voedingssysteem te zijn voor de hersenen, dat voornamelijk wordt geleid door de "klieren met interne secretie", ofwel met een afgesloten energiecircuit. (endocriene klieren) 

Het zijn juist die klieren die volgens de esoterie samenwerken met de chakra's of die mysterieuze etherische "wielen" die direct in binding staan met de kosmische energie. 

Van deze samenwerking tussen "klieren en chakra's" is onze computer afhankelijk. 

De hersenen alleen kunnen niet functioneren, ook niet ons genezen bij ziekte. 

Zij zijn werkelijk, zoals de Chinese filosofie leert, een computer die afhankelijk is van de programmeur. 

Eén van de belangrijkste programmeurs is de zonnevlecht, de plexus-solaris. 

Hij verbindt aarde en hemel, mens en kosmos en verdeelt de kosmische energie over het hele lichaam, inclusief de hersenen, waarbij de rechterhersenhelft de energie omzet in geestwaarneming en de linker uitsluitend zorgt voor lichamelijke waarneming. 

Elke hersenhelft heeft zijn eigen lichaamsdeel en zijn eigen zintuig. 

De linkerhersenhelft behoort bij de linkerhelft van het lichaam, de rechterhelft bij rechterkant; behalve de ledematen, die kruiselings bij de hersenhelften behoren; evenals de zintuigen. 

Linkerbeen en linkerarm plus linkerhand en -voet bij de rechterhelft; rechterarm en rechterbeen plus rechterarm en -voet bij de linkerhelft. 

De linker-hemisfeer van de hersenen behoort bij de spraak, aanduiding, concretie; 

de rechter-hemisfeer bij het waarnemen, emotie, abstractie. 

Mensen bij wie de linker- en rechterhersenhelft gescheiden werden, toonden duidelijk dat de linkerhelft de naamsaanduiding, het begrip van het zichtbare bepaalt; 

de rechterhersenhelft neemt waar, herkent, maar is niet in staat de menselijke begrippen daarvoor te bepalen. 

De rechterhersenhelft verbindt ons emotioneel met de omgeving, het levende enz.  

De linkerhersenhelft rangschikt hen in namen en feiten. 

De linkerhersenhelft is alleen niet in staat een onderwerp, harmonisch na maken, disharmonie kenmerkt de linkerhelft; 

de rechterhersenhelft kan eveneens niet precies namaken, maar vormt harmonische samenvoegingen. 

Uit de kruiselings verbinding met de zintuigen: ogen, oren tasten (handen-voeten), proeven (tong), hart (emoties), ruiken (neus), concluderen we dat de linker waarnemingen de meest verfijnde, abstracte of geestelijke waarnemingen zijn. 

Met de linkerzintuigen, waarbij het hart links, dan wel rechtsgericht kan zijn (een gelijnde-spier, vroeger willekeurig, nu Onwillekeurig), horen we achter de klanken, zien achter de vormen, lezen achter de letters. 

Rechter hartkamer - rechter hersenen. 

Ons "linkse" waarnemen is eigenlijk onderontwikkeld. 

We nemen meer exoterisch dan esoterisch waar, de linker-hemisfeer van de hersenen is meer getraind. 

Waarom zo weinig "esoterici"? 


HART 

Het hart lijdt daaronder, want zijn gevoelszin, zijn rechtergave wordt niet voldoende gestimuleerd. Een rechts noodlijdend hart wordt ziek. 


ZONNEVLECHT 

Er wordt ook te weinig aandacht besteed aan de werking van de zonnevlecht in samenhang met de hersenen en het hart. 

Een disharmonie tegenover de levenskracht, een afgesloten zijn voor de geest-doorstroming geeft een affliction (bedroefdheid) in de zonnevlecht: misselijkheid, het opkroppen van energie, een gestremde afvoer; lever, gal, ingewanden, nieren, blaas, huid, de Yin-organen die met afbraak hebben te doen. 

Energie, die nodig is voor onze geest- en lichamelijke existentie, wordt niet zelfstandig opgenomen door de hersenen. 

Zij zijn afhankelijk van de energiebronnen in het lichaam. 

Alle aandoeningen van de hersenen hebben te maken met een verstoord energieprogramma in het lichaam, dat op zijn beurt afhankelijk is van de geest-energie-centra: pijnappelklier, thymus of zwezerik, schildklier, zonnevlecht, hypophyse, bijnieren, alvleesklier (lever), geslachtsklieren. 

De Zonnevlecht is hun motorische kracht, de tienbladige lotus = 1 + 0 - het rad in de Tarot. 

De hersenen zijn individueel geprogrammeerd, onze verbintenis, via de endocriene klieren en de chakra's met de kosmos is ook individueel. 

Onze intuïtieve gaven, zoals: aangeboren kennis, diagnostiek, natuurherkennen, abstracte waarnemingen, wijsheid, esoterisch waarnemen, hebben te maken met onze verbinding met de kosmos en de mogelijkheid om deze in het lichaam te verdelen (zonnevlecht - endocriene klieren). 


ZIEL 

De ziel leeft uit de kosmische energietoevoer vanuit het hart; een noodlijdend hart pijnigt, beschadigt de ziel. 

Hart en ziel behoren een eenheid te zijn; met "hart en ziel" zich ergens aan overgeven. 

"Bescherm uw hart" enz. 

Maar ook onze hersenen lijden daaronder, vooral de rechterhersenhelft, die daardoor steeds minder actief wordt. 

Het ingevoerde programma wordt foutief. 


LINKSHANDIGHEID 

Kinderen de linkshandigheid afleren werkt schadelijk uit op de rechterhersenhelft met als gevolg: een afname van de emotionele wisselwerking met de omgeving, teruggang in de verbeelding, fantasie, het vermogen zich beeltenissen te vormen van het zichtbare (letters, kleuren, spraak, religie of geestelijke leringen) 

De linkerhand maakt harmonische beelden, het kan gemakkelijker kunstzinnige beeltenissen volgen. (linkerhand ontwikkelen bij het tekenen) 


LUISTEREN 

Het linkeroor is mystiek ingesteld, het gevoelt zich beledigd bij harde, disharmonische klanken, harde, disharmonische muziek (pop e.d.) schakelt het linkeroor uit, het maakt de mens dus "geestelijk afgestompt". 

Genezing via muziek gaat voornamelijk via het linkeroor, omdat het opnieuw leert werken. Evenzo met het oog:  kleuren en vormen. 

De Grieken met hun schone vormen, kleuren en klanken stimuleerden de rechterhersenhelft en zijn medewerkers, de linkerzintuigen en de linker ledematen en de linkse gave van het hart. 

Hierdoor werd de zonnevlecht-energie in het lichaam goed doorgevoerd en verdeeld. 

Al deze dingen kalmeren. 


WAT IS KALMEREN? 

Opeenhoping van levenskracht, de kosmische energie door het lichaam leiden en verdelen; 

De hersenen alleen kunnen niets. 

De Chinese energieklok heeft als aanhechtingsplaats voor de wijzers de zonnevlecht. Hara, het gulden midden. 

De plaats waardoor wij geestelijk "rechtop" worden gehouden; indien daar iets mis is, zijn we ofwel "ontaard" ofwel "onthemeld" (te geaard), zweverig, dan wel overdreven materialistisch. 


BIO-RHYTME 

Onze hersenen en hun snelle dan wel langzame werking zijn afhankelijk van de snelle dan wel langzame ritmische arbeid van ons organisme: klieren, bloed, hart, ademhaling, enz. 

Ieder mens heeft zijn eigen ritme. 

Ons ritme bepaalt onze beoordeling van de tijd: gaat te snel, normaal, dan wel te langzaam. 

Als ziel en hart ergens in opgaan, gaat de tijd snel: d.w.z. wij ontstijgen het normale tijdsbegrip. Als daarentegen hart en ziel tegenstrijdig zijn, gaat de tijd te langzaam, ook dan is onze tijdsverbintenis fout, ondermaats. 

In onze hersenen zijn ten 1e. een muzikaal ritme, 2e. een tijdsritme en 3e. onze bewegingen direct verbonden. 

Daarom wordt in de fysiognomie b.v. de menselijke gang, het ritme van zijn lopen als een karakteranalyse aangezien, een innerlijke geaardheid waarvan de hersenen afhankelijk zijn. 


RECHTERHERSENHELFT 

De rechterhersenhelft heeft niet zulke duidelijke markeringen voor de spreekcentra b.v., daarentegen veel sterkere muzikale aanduidingen. 

Het reageert sneller op: geur, kleur, klank, trilling. 

Elke emotionele sensatie gaat via de rechterhersenhelft; alle kunst gaat via de rechterhersenhelft; emotionele gewaarwording bepaalt onze waardering voor enige vorm van kunst. 

Ook onze religieuze contacten gaan via emotie, aldus via de rechterhersenhelft. 

De rechterhersenhelft wijst intuïtief af of neemt intuïtief aan. Onze smaak wordt bepaald door de rechterhersenhelft. 

Wat is smaak? 

Individueel ons biologische ritme, ons bewustzijn, onze lichamelijke en geestelijke gezondheid ons bloed. Uiteindelijk bepaalt onze rechterhersenhelft de keuze. Onze gehele lichamelijke en geestelijke constitutie, ons zijn bepaalt het programma. 


CONTROLE en BEWAKING 

De medische wetenschap ontdekt dat iedere hersenhelft een soort "bewaking" heeft voor zijn partner. 

De linker waakt over een Te aan abstractie en de rechter waakt over een Te aan concretie. 

Rechts en links behoren dus in evenwicht te zijn, indien men ons "gezond" zou noemen; linkshandige mensen tonen een uiterlijke symmetrie bij de hersenhelften. Elke overtrokkenheid is aldus een onevenwichtigheid in ons organisme, dat zich uitdrukt in de hersenen. 

Tenslotte komt dit in onze bewegingen, onze zintuigen, onze demonstratie, onze gebaren naar buiten, in onze wisselwerking met de buitenwereld. 


HERINNERING 

Wat ons hartorganisme liefheeft - vergeten we niet. 

Wat ons emotioneel treft - vergeten we niet. 

Liefde, geestelijk en lichamelijk, bepaalt de "keuze" van onze hersenen. 

Iedere mens kan aldus bereiken hetgeen hij wenst, want hij programmeert zijn hersenen "van binnenuit". 

De emotionele verbintenis met een doel, onverschillig wat, bepaalt of wij dat doel bereiken, de rechterhersenhelft moet meewerken willen we slagen. 

Als de rechterhersenhelft inactief wordt, betekent dit dat ons hart, ons gevoel, onberoerd blijft. Als alleen de linkerhersenhelft bezig is, leren we aan, maar begrijpen het niet waarlijk. 

We vergeten het vlug, het is onze plicht, onze plichtmatige verantwoording, maar ons hart is ergens anders!. 


VERFLAUWING 

Als we verflauwen in onze emotionele- of hartinteresse, betekent dit dat onze rechterhersenhelft niet voldoende wordt gevoed. 

We worden "ongevoeliger", dan wel foutief beoordelend voor alle zaken die ons hart aangaan, inclusief de natuur, de mensen, religies e.d. 

Het "onverschillig" worden komt uit een toesluiten van het hart en dus ook de rechterhersenhelft. 

Het "lauw" worden idem dito. 

Het bijbelse "Zij, die lauw zijn spuug ik uit Mijnen Mond" heeft hiermede te maken. 

Zij zijn immuun voor geestelijke, d.w.z. directe kosmische impulsen. 


BESCHADIGINGEN en VERWONDINGEN 

Merkwaardigerwijze gaan verwondingen in de linkerhersenhelft samen met een gevoel van verlies, van depressie. De patiënt gevoelt zich erdoor belast. 

In de rechterhersenhelft daarentegen deert het hem nauwelijks, hij maakt zich er geen zorgen over. 

De linkerhersenhelft maakt hem z.g. "minderwaardig" typerend: de emoties, de abstractie is minder belangrijk voor de doorsnede mens; onverschilligheid. De linkerhersenhelft herkent niet het hart van de naasten; de rechterhersenhelft registreert niet direct de woorden, 

maar herkent wat erachter staat. 


HEDENDAAGSE GENEESKUNDE 

Patiënten diagnostiseren geschiedde vroeger via de rechterhersenhelft, nu die inactiever is geworden kost het moeite de werkelijke diepere diagnose te vinden. 

Egyptisch: Zoek het hart. 

Gaat uitsluitend via de rechterhersen-activiteit. 


VERANDERINGEN - rechts - links. 

Onderzoekingen hebben geconcludeerd dat de rechterhersenhelft van de geboorte tot aan de dood veranderingen ondergaan. 

Dat echter de linkerhersenhelft van geboorte tot dood dezelfde blijft. 

De linkerhersenhelft van het foetus bepaalt zijn linkergaven; de rechtergaven volgen uit zijn ontwikkeling in het leven. 

Links staat vast - rechts kan veranderen! 

De rechterhersenhelft is dus vol verrassingen, de linkerhersenhelft krijgt zijn vaststaande programma mede. 

De begaafdheden van de linkerhersenhelft is direct uit de horoscoop te lezen, de rechterhersenhelft-begaafdheden kan men vermoeden, hun grootte echter niet vaststellen. 

Men kan de dood ophouden via de wens van de rechter-hersenhelft. 


DIEREN 

Het schijnt dat dieren eerder met hun rechterhersenhelft denken dan met de linker, zij reageren op kleuren, muziek, enz. 

Zij leven emotioneler, hun "voorgevoel" is fijner, de rechterhersenhelft reageert direct op het biologische aardeveld. Hun ritme is anders, directer ingevoegd in het bio-ritme van de natuur. 

Ons ritme is gestoord. We kunnen niet meer werkelijk luisteren, zien, horen, voelen, ruiken. 

Ons "gulden midden" bestaat nauwelijks. 

Daardoor raakt ons hart van slag; en als ons hart van slag is, raken onze hersenen van slag: d.w.z. rechter- en linkerhersenhelft vergeten hun functie: het behoeden van elkanders arbeid, indien de rechter arbeidt. 

Hoe meer het kosmische ritme verstoord wordt, in de natuur, des te gedesorganiseerder wij ook worden. 

De natuur geneest lichaam en ziel. 

De zonnevlecht is onze coördinator, het zenuwgestel zijn middelaar, ook de hersenzenuwen. 


WAT TE DOEN? 

Een nieuw ritme zoeken, dat in harmonie is met onze natuurlijke omgeving en in accoord met ons hart. 

Volg de stem van je ingeschapen liefde, indien we nog evenwichtig genoeg zijn om die te herkennen. 

Denken en gevoel worden evenwichtig indien we doen wat het hart wenst en intuïtie en ge-weten ons leiden.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene