Een Koptische psalm ter gelegenheid van het Bêma-feest. 

(Uit: Texte zum Manicheismus) 

"Laat ons de geest van de Paracleet aanbidden! 

Laat ons onze Heer Jezus prijzen, die ons de geest van waarheid heeft gezonden; 

Hij is gekomen en heeft ons van de vergissingen van de wereld gescheiden; 

Hij heeft ons een spiegel gebracht, wij hebben erin gezien en hebben daarin het Al geschouwd. 

Toen de Heilige Geest kwam, onthulde Hij ons het Pad der Waarheid; 

Hij leerde ons dat er twee naturen bestaan, die van het Licht en die van de Duisternis. die sedert het oerbegin van elkander zijn gescheiden. 

Het Koninkrijk des Lichts bestaat uit vijf Machtigen: de Vader, Zijn twaalf aeonen, de aeonen der aeon en, de Levenslucht en het land van het Licht; 

de grote Geest beweegt zich in hen, waardoor Hij hen met zijn Licht voedt. 

Het Koninkrijk der Duisternis bestaat echter uit vijf huizen: de rook, het vuur, de wind, het water en de duisternis; 

hun kwade wil kruipt doorlopend in hen, belevendigt hen en prikkelt hen om onder elkaar strijd te voeren. 

Toen zij eens onder elkander strijd voerden, waagden zij het hun hand te leggen op het land van het Licht; 

zij dachten bij zichzelf dat zij het zouden kunnen veroveren, maar zij weten niet, dat zij datgene wat zij dachten te doen over zichzelf opriepen."

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene