Inleiding

Bij het betreden van het pad van verborgen wijsheid zal de pelgrim twaalf fasen doorleven, die zijn ais een ontmoeting met een onaards, kosmisch vuur. 

Deze pelgrim is het evenbeeld van Prometheus, de mythische figuur, die zowel moeiten ais straf trotseert om het hemelvuur tot de mensheid te brengen. 

Wanneer de volksmond zegt dat "intelligentie tot een last wordt", is dat een echo van de esoterische opvatting dat "slechts innerlijke adeldom in staat stelt tot het omgaan met geestelijk Licht."   


De twaalf aanzichten van het kosmische vuur behelzen: 

1.  Het wilsvuur; 

2.  Het verbeeldende of mystieke vuur; 

3.  Het zich bewegende vuur; 

4.  Het behoudende vuur; 

5.  Het lichtende vuur; 

6.  Het reinigende vuur; 

7.  Het harmoniserende vuur; 

8.  Het brandende vuur; 

9.  Het oordelende vuur; 

10. Het zich voegende vuur; 

11. Het denkbeeldige vuur; 

12. Het zich delende vuur. 


Warmte en licht zijn twee eigenschappen van het vuur die het moeilijkste zijn te verenigen in het hart der mensen. 


DE VLIER: 

Prometheus sneed er zijn fakkel uit; 

Jezus werd aan zijn hout gekruisigd; 

Judas verhing zich eraan.


1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene