Antimoon, de grensoverschrijder

Als het lood (Saturnus) omgezet is in goud (Zon) kan de grens van het bij de aarde behorende zonnestelsel worden doorbroken, de "ring van Saturnus" spat uiteen, de poortwachter wordt gepasseerd en de sfeer van het Antimoon wordt binnengegaan, het metaal dat geen metaal meer is, het element dat volgens de alchemist slechts met de "hulp van God" is aan te wenden. 

In de techniek wordt het gebruikt om het zilver uit het goud te extraheren, dus het gevoel of de intuïtie uit de spirituele adeldom vrij te maken. Het is de extraheerder van de essentie en de onderkenner van schijn en waarheid. Het wordt de prikkel om het beste uit de betrokkene te voorschijn te brengen. 

Antimoon wordt tevens gebruikt om de metalen lood, ijzer, kwik, koper, tin en zilver uit hun magma mater te voorschijn te brengen, dus ook hier is het weer de extraheerder. In de alchemie kreeg het de bijnaam "de filosofische Saturnus", de oude wijze die als enige zilvererts van goud weet af te scheiden. Het beste van het minder beste. 

Het heeft stervormige kristallen alsof het zo uit de hemel is omlaag gekomen. Ook het kwikzilver bevat iets Antimoon, deze "boodschapper der goden", trawant van Mercurius, moet zich kunnen bewegen aan de hemel èn op de aarde, als een boodschapper van alle goden, het moet zich op zijn plaats voelen naast Saturnus, de vormgevende, en naast de Zon, de uitstralende. 

Het Antimoon bezit grotendeels de eigenschap van tin, het Jupitermetaal, het kan alle metalen verharden, maar het is veel fijner dan lood en glanzender dan tin, hoewel het ook diens gevoeligheid bezit. 

Antimoonkristallen kunnen uiteenvallen bij de minste aanraking. Het heeft een zeer aantrekkelijke diep-anthracietkleurige glans, die soms zilverachtig straalt en het wordt praktisch altijd aangewend om iets "over te brengen", net als het tin: in de letterzetterij, bij vuurwerkmakerij, als een lichtbrenger, bij verfstoffen. 

Het goud en het zilver gaan als erts dikwijls samen, dat is hun "aardse" kenmerk. Antimonium verbreekt die aardse band doordat het beide zelfstandig maakt, het scheidt hen van elkander. 

Naast de naam "filosofische Saturnus" noemt men in de alchemie het antimoon ook wel eens "de geremde Mercurius", omdat het de vluchtigheid, het kwikzilverachtige van Mercurius afremt en toch tegelijkertijd een "boodschapper-der-goden" is. 

In zijn zuiverste vorm is Antimoon kleurloos, wit, neutraal, een betere boodschapper dan Mercurius, die zichzelf tijdelijk aanpast bij zijn opdrachtgever. Deze kleurloosheid is het toppunt van adeldom: de vereniging van alle zeven kleuren of alle zeven goden en hun totale reiniging, zodat zij het licht onpersoonlijk doorlaten en dit niet persoonlijk kleuren. 


HOMEOPATHISCH: ANTIMONIUM 


Antimoon wordt aangewend indien iemand zijn stabiliteit heeft verloren, moeilijkheden heeft met de levensprocessen en het doorvoeren van het levenselixer: misselijkheid, diarree afgewisseld met verstopping, treurigheid en wanhoop die vergezeld gaan met koorts, dus met de strijdbaarheid van het organisme. 

Dit is geheel iets anders dan de treurigheid van Saturnus of de Zon. Het is een innerlijk verzet tegen het meegesleurd worden in de lichtloosheid, de depressie. Daarnaast is er ook een aspect te zien van een grensoverschrijding: sentimentaliteit bij maanlicht, extatische liefde, dus het zich willen onttrekken aan de begrenzing van de aardse emoties. 

Bij kinderen ziet men vaak dat zij noch aangeraakt noch aangezien willen worden. Het kind wil dan geen contact maken met de aarde. Het geërgerde kind zoekt geen troost, het is zoekend naar iets anders, voelt zich hier niet thuis. De wisselwerking tussen de betrokkene en de levenssfeer is totaal gestoord. 

Volgens de ouden was Antimoon in staat een gestoorde Saturnus (lood, zwaartekracht, zekerheid) om te zetten in een Venuseigenschap: het liefhebben van schoonheid, het mooie onderkennen, de aarde weer liefhebben. 

Paracelsus zei: "door dit Arcanum (Antimoon) ontvangt de mens een nieuw hemellichaam", wat niet anders betekent dan dat het zuiver etherisch werkt en dus het etherische lichaam beïnvloedt, dat op zijn beurt alle lichamelijke processen corrigeert. 


ASTROLOGISCH 


Astrologisch valt Antimoon onder de Plejaden.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene