De genezende kracht van de zeven metalen en hun helpers de twaalf celzouten

Eigenlijk kunnen deze hoofdstukken een aanvulling zijn op het boek dat eerder van onze hand is verschenen onder de titel: "De Alchemie der Metalen, de Transplantatio van Paracelsus", omdat daarin de werking, vooral spiritueel, van de metalen uiteen wordt gezet aan de hand van de opvattingen van Paracelsus. 

In de nu volgende hoofdstukken zal meer worden ingegaan op de therapeutische werking van de zeven metalen, die in de homeopathie als medicijn worden gebruikt. 

De meeste alternatieve therapeuten zijn op de hoogte van de cyclus van zeven, die je in heel de natuur tegenkomt, zoals b.v. de zeven stadia van de maan, de zeven dagen van de week, de zeven kleuren van de regenboog, de zeven planeten. 

De bekroning hiervan is de acht, terug te vinden in het octaaf. 

Dat de acht verder zo weinig, in verhouding tot de zeven, in de natuur aan te wijzen is, kan verband houden met de half natuurlijke half hemelse betekenis van de acht, hoewel je hem toch wel vindt in het genoemde octaaf en b.v. in de acht openingen van ons bekken, en ook als de acht zaligsprekingen en de acht sferen in de oude Chinese astrologie. 

De acht was vroeger een heilig getal en men mocht het niet uitspreken, zoals b.v. de achtletterige naam Gods verborgen bleef. 

Bij Paracelsus vind je de zeven Arcana (geheimenissen), maar tevens de achtste als een element dat zich tussen stof en gas bevindt en het geheimzinnige Panacee van Paracelsus wordt genoemd, hoewel het niets anders is dan het antimonium, een medicament, bekend in de homeopathie. 

Het octaaf wordt beheerst door de zeven planeten plus de mysterieplaneet Pluto. Pluto is de verbreking, de opbraak, de vernietiging van het oude en het begin van het nieuwe. 

Pluto kan voor sommige situaties of mensen desastreus worden, maar niet voor de voorbereide of spirituele mens, omdat hij voor hem oude situaties kan uitwissen. 

Hij wordt wel genoemd als heerser van Ariës, hier dan de wijze Ram en niet de doldriftige, instinctieve persoon. Bij de edelstenen die, volgens de Egyptische overleveringen, bij de Ram passen, zie je hetzelfde: als eerste de amethist om het instinctieve om te zetten, als tweede de volle edelsteen robijn, die behoort bij de edele Ram. 

In het octaaf is de indeling als volgt: 

do - Mars; sol - Venus; 

re - Zon; la - Jupiter; 

mi - Mercurius; si - Maan; 

fa - Saturnus; do - Pluto.


1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene