Het koper - Venus

Venus heeft altijd de betekenis van vriendelijkheid en bescherming; het bedekken door de liefde, in hogere zin is het een zoeken naar erkenning en het herstellen van fouten of, anders gezegd, het gladstrijken van spanningen. 

Venus kan niet tegen spanning en toch ziet men in haar de eigenschap van het koper: koperen daken beschermden vroeger de oude kathedralen en men voelde zich daarbinnen veilig, waardoor zij in tijden van nood werden gebruikt als toevluchtsoord. Alle scheppingen en schepselen van Venus vormen een soort toevluchtsoord voor degenen, die onder spanning staan. Dit zie je ook in de Venusplanten, die altijd veel saponinen en slijmstoffen bevatten die spanningen, ontstekingen opheffen en de mens weer in staat stellen tot lachen, vooral de saponinen, de zeepstoffen, die verzachtend en anti-depressief werken. 

Venus behoort bij de nieren en het stemorgaan en als men haar in de astrologie de "godin van het kleine geluk" noemt, dan is het toch een vorm van troost, zoals het koper "troost" geeft bij ziekteaandoeningen, die zijn ontstaan door opgekropte agressie. 

Koper geeft bij het verwerken een warm en vol geluid, het heeft dus een warme stem, zoals mensen die veel liefde in zich omdragen een warme stem kunnen hebben. Schelle stemmen zijn nooit troostend, hoewel menigeen onder de invloed van de liefde zijn stem instinctief hoort veranderen. 

De liefde en de bescherming hebben een warme klank. 

Koper is een zacht metaal, dat door hameren hard kan worden, precies zoals Genustypen door harde ervaringen, door onderwaardering, door onrechtvaardige kritiek of minachting zich kunnen harden. 

Als koper sterk wordt verhit wordt het rood, maar geeft een groene vlam af, een giftig groene vlam. Hier is de werkelijkheid van het Venustype herkenbaar, dat door iedereen vrijwel altijd aardig wordt gevonden, doch dat, als het tot het uiterste wordt getergd, rood gloeiend is geworden door hameren en verhitten, giftig kan worden, zodat niemand dan meer het vriendelijke, liefdevoIle wezen herkent. 

Het koper is echter een beschermend metaal, zoals Venustypen beschermende typen kunnen zijn voor de agressieve Mars-mensen; ijzer dat verkoperd wordt is beschermd tegen oxidatie. Koper is in de industrie altijd een middelend metaal, zoals men bij het solderen kan constateren. Als men koper verspaant geeft het een zacht geluid en het wordt gemakkelijk gesneden. 

Venustypen zijn meegaand, totdat zij hun hoogste hitte bereiken. Maar zij zijn allen middelaars, alleen omdat zij niet tegen spanningen kunnen. Zij mijden de grote hitte, de giftig groene vlam, behouden liever de uiterlijke zachtheid. Zij slikken liever de moeilijkheden weg door hun koper-organen, de hals en de keel, doch krijgen dikwijls daardoor last van hun andere koper-orgaan, de nieren, die het kwaad, de schijn, de beledigingen of verwondingen moeten zien te verwerken. 

Veel emoties blijven deze typen stokken in de keel of liggen hen zwaar op de nieren. Reuma b.v. is een aandoening die mede veroorzaakt wordt door de slecht functionerende nieren, die te lang doorstane emoties hebben moeten wegwerken, waartoe zij tenslotte niet meer in staat zijn en er dus een opeenhoping van vuil ontstaat. Mensen die op deze wijze met hun emoties omgaan behoren te worden gewaarschuwd tegen één van de ergste aandoeningen: kanker. 

Het woord "kankeren" is een mooie Hollandse uitdrukking. 

De Venusmens kankert nooit, hij probeert een brok weg te slikken. Het zichzelf wegcijferen heeft zijn grenzen. Hier is de tijdelijke oplossing: veel drinken. Het doorspoelen van het psychische brok, het doorspoelen van de nieren. Koper kan niet tegen water, het wordt groen en giftig in water. Water brengt dus bij deze "koper"mens het gif, dat zich door zijn levenswijze opspaart, naar buiten. 

De beschermende werking van koper vindt men ook terug in de zwangerschapsperiode, waarin de vrouw meer koper aanmaakt dan voorheen, opdat zij het embryo beschermt, omhult en ook in binding houdt met de etherische wereld, via de eigenschap van het koper, zoals men dat ziet in de elektrotechniek, waar het als eerste de kosmische energie opvangt. 

Koperen waterbuizen behouden hun levenschenkende microben en zijn bestand tegen ziekte verwekkende bacteriën. Koper landbouwmateriaal, zoals scheppen en ploegen b.v., beschermen de microben in de aarde, vernietigen deze niet, zoals het ijzer doet. 

Een nadeel is, dat koper te zacht is, het is niet geschikt voor ruwe werkmethoden, precies zoals de Venusmens ruwe, harde, grove arbeid schuwt. Als de astrologie leert dat Venus bij de kunst behoort, dan is dit inbegrepen de levenskunst of de kunst alle narigheid te negeren, of zich in allerlei bochten te wringen en uitvluchten te bedenken om de realiteit, het grove of lelijke te ontgaan. 

Kunst noemt de psychologie gesublimeerde sexualiteit. 

Hetgeen niet ver bezijden de waarheid is. De Venusmens is in diepste wezen sexueel, hoewel je deze sexualiteit kunt verdelen in allerlei niveaus tot aan het gesublimeerde kunstzinnige toe. Het scheppen wordt ook wel vergeleken met de sexualiteit. Hoewel de filosofie de sexuele daad ziet als een voortbrengen en niet als een scheppen, want het scheppen is voorbehouden aan de Schepper, die uit niets iets voortbrengt. 

In ons organisme bevindt zich het meeste koper in de lever. 

Zonder koper kunnen geen rode bloedlichaampjes worden gevormd, want het ijzer (Mars) heeft het koper nodig voor zijn omzetting. In het organisme bevestigt zich dus de Griekse mythe van Aphrodite en Ares, die een verhouding aangingen toen het huwelijk van Hephaestus (Vulcanus) en Aphrodite (Venus) kinderloos bleef, hetgeen Aphrodite zeer veel verdriet deed. 

Bij bloedarmoede is koper noodzakelijk voor het aanmaken van enzymen (stofwisselingseiwitten) die noodzakelijk zijn voor de omzetting van het ijzer. 

Koper is altijd het zich offerende en het aIles verzachtende metaal, ook in het organisme, het "verweekt" het ijzer. 

Op het moment van de geboorte is het kopergehalte in het bloed het hoogste, doch dat duurt niet lang, het helpt snel het ijzer aanmaken om de zware geboorte-daad te kunnen volbrengen. Het offert zich hier terwille van het ijzer, dat in dit unieke moment in een mensenleven, noodzakelijk is. 

Er was tot aan het geboortemoment veel koper voorhanden om veel ijzer te kunnen omzetten. Iemand die te veel koper in zijn organisme heeft, verweekt, kan niet voor zichzelf opkomen, zoals men ziet bij b.v. reumapatiënten die een surplus aan koper in het bloed hebben, dat blijkbaar inactief is, niet werkzaam kan zijn voor de omzetting van ijzer. 

Er zijn mensen die hun hele leven te "week" zijn geweest, waardoor hun ego in de knoei is gekomen en dat zich uitdrukt in bepaalde, vooral chronische aandoeningen, een ziekte die altijd het anarchisme van het organisme toont: kanker, myomen en gezwellen, vervormingen van de botten. 

Dit gebeurt altijd bij mensen, die niet zichzelf kunnen zijn, door welke oorzaak dan ook. Gebrek aan koper leidt tot diarree en veranderingen in de huid, tot bloedarmoede en oedeem. Een teveel aan koper verlaagt het zinkniveau, wat weer kan leiden tot pancreasstoornissen, en veroorzaakt slapeloosheid, haaruitval, onregelmatige menstruatie en depressies. 

Daar in ons organisme een teveel van het ene automatisch een tekort aan het andere kan veroorzaken moet hier gelet worden op het evenwicht tussen koper en ijzer. 

Molybdeen in de bodem kan leiden tot kopergebrek; molybdeen is noodzakelijk voor de stofwisseling van de koolhydraten en vetten en vormt een onderdeel van het enzym dat zorgt voor de opname van ijzer. 

Koper vervult ook een functie bij de vorming van het melamine, een pigmentstof, die via het melatonine, uit de pijnappelklier, de kleur van haar en het pigment van de huid regelt. Zijdelings is zijn functie ook annex met de serotonine, waarover we in dit boek reeds spraken. 

Koper heeft ook een aandeel in de vorming van het ribonucleïnezuur, het R.N.A., de "nucleïne" kern van de cel. 

Het D.N.A. gebruikt het R.N.A. als boodschapper voor de overdracht van de erfmassa. Hier is dus het koper weer bezig met het middelen, het overbrengen van boodschappen, zoals in de getallenleer *) van de zes, het cijfer van Venus, wordt vermeld. Koper helpt bij de overdracht van celkern naar celplasma. 

Gebrek aan koper kan ontstaan door de pil en door het gebruik van pencillamine. Weinig koper verhoogt het cholesterolgehalte en een gebrek aan koper geeft smaakverlies. Mensen met hartkwalen hebben altijd een vermindert kopergehalte in het bloed. Koper verhoogt de werking van medicijnen die tegen ontstekingen worden gebruikt en is medeverantwoordelijk voor de opbouw van beenderen, hersenen, zenuwen en bindweefsel. 

Koper is te vinden in ons voedsel en wel in o.a.: gist, tarwekiemen, noten, cacao, volkoren brood, granen, champignons, abrikozen, peterselie en tuinbonen. HOMEOPATHISCH: CUPRUM 


Het homeopathische koper wordt aangewend tegen hik, spastische krampen, krampachtige trekkingen en een geforceerde huidbehandeling die krampen tot gevolg kan hebben. Alles wat geforceerd, krampachtig is, reageert dus goed op koper, precies zoals de psychisch verkrampte mens koper nodig heeft. Ook het stokken van de ademhaling, weer een verkramping, en het krampachtige hoesten worden door cuprum verholpen. 

Epilepsie en St. Vitusdans kunnen wel eens een gevolg zijn van een slecht koperevenwicht. ASTROLOGISCH 


Bij de zeven metalen behoren twaalf mineralen die in de astrologie (waar de homeopaten het lang niet altijd mee eens zijn) verbonden worden met de twaalf zodiakale typen. Het is echter de moeite waard op deze plaats, waar de zeven planeten en hun zeven metalen worden behandeld, ook hun dienaren de twaalf trawanten van de zeven heersers even te melden, zonder de astrologische opvatting betreffende de twaalf celzouten als de enig juiste te willen zien. 

Bij de twee Venustypen: Stier en Weegschaal behoren twee aanzichten van het zout, het natrium, nl. Natrium sulfuricum bij de Stier en Natrium fosforicum bij de Weegschaal. Beide mineralen bevorderen de afvoer van afvalproducten en het urinezuur. 

Een teveel aan koper (Venus) verlaagt het zinkniveau, maar Natrium Sulf. werkt stimulerend op de alvleesklier, die slechts kan werken indien er voldoende zink aanwezig is. Gebrek aan koper geeft diarree, Natrium Sulf. werkt tegen diarree. 

Gebrek aan koper veroorzaakt oedeem, Natrium Sulf. werkt tegen oedeem. 

Natrium Fosforicum werkt tegen reuma en een opeenhoping van urinezuur en bevordert de vertering van vetten, maar ook van emoties en wordt beschouwd als een algemeen reinigend zout. 

Natrium als mineraal versterkt het ego en bevordert de groei, zowel lichamelijk als psychisch. Het ego kan zich ontwikkelen. Het beschermt tegen te veel hitte (denk aan het verhitten van het koper en de aversie van Venustypen tegen spanningen) en is dus een afdoend middel tegen zonnesteken en bevanging door de hitte. 

In het algemeen versterkt natrium het wezen van de Venusmensen, waardoor de astrologische keuze hier dus niet zo vreemd blijkt te zijn. Maar het gaat in het algemeen om mensen, die sterke Venus aspecten hebben. Men hoedt zich er echter voor dit als een algemeen medische regel op te vatten, hoewel er genoeg aanleiding voorhanden is tot nadenken. 


*) Ursprung und Weisheit der Zahlen - Mia/Henk Leene - Uitg. Ercee 

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene