De paden in de Sepher Yetzirah

Het 1-ste Pad van Wijsheid is de Hoogste Kroon en de Verborgen Geest, het Licht, de Glorie van de Eerste Essentie. 

Het 2-de Pad van Wijsheid is de Kroon der Schepping en het Licht van de zich openbarende Geest. 

Het 3-de Pad van Wijsheid is het Heilige Verstand en Oorspronkelijke Wijsheid. 

Het 4-de Pad is de grote Kroon en het Pad, waarlangs alle krachten van de Geest en de Goddelijke essentie vloeien. 

Het 5-de Pad is de Fundamentele Intelligentie. 

Het 6-de Pad is de Bemiddelende Invloed. 

Het 7-de Pad is dat van Occulte Intelligentie en vertegenwoordigt de vereniging van Geloof en Verstand. 

Het 8-ste Pad is het Pad van Volmaaktheid. 

Het 9-de Pad is het Pad van Zuivere Intelligentie. 

Het 10-de Pad is het Pad van de Schitterende Intelligentie en het Licht dat, te hevig voor het stoffelijke oog van de mens, rondom de troon van God is. 

Het 11-de Pad is het Pad van Blinkende Intelligentie. 

Het 12-de Pad is het Pad van het Profetisch Visioen. 

Het 13-de Pad is het Pad van Eenheid. Het is het begrijpen van de Waarheid en van alle Geestelijke kennis. 

Het 14-de Pad is het Pad van Heiligheid en Voorbereiding. 

Het 15-de Pad is het Pad van Duisternis. 

Het 16-de Pad is het Pad van Glorie en Overwinning voor de Rechtvaardige. 

Het 17-de Pad is het Pad van de Verwerkedlijking en het loon van de Rechtvaardigen. 

Het 18-de Pad is het Pad van de Zinnen. 

Het 19-de Pad is het Pad van Geestelijke Werkzaamheid. 

Het 20-ste Pad is het Pad van de oorspronkelijke Wijsheid. 

Het 21-ste Pad is het Pad der Verzoening, vanwaar de zegeningen Gods over de wereld weerkaatst worden. 

Het 22-ste Pad is het Pad vanwaar het heilig geestelijke Licht uitstroomt over de vrije burgers van de aarde. 

Het 23-ste Pad is het Pad van Bestendigheid. 

Het 24-ste Pad is het Pad van de Verbeeldende Intelligentie. 

Het 25-ste Pad is het Pad Van Beproeving. 

Het 26-ste Pad is het Pad der Vernieuwende Intelligentie. 

Het 27-ste Pad is het Pad waar het machtige Verstand van alle geschapen dingen is geschapen. 

Het 28-ste Pad is het Pad waar de hoedanigheden van alle geschapen wezens worden vervolmaakt. 

Het 29-ste Pad is het Pad waar alle lichamen worden gevormd. 

Het 30-ste Pad is het Pad vanwaar alle astrologen hun beoordelingen afleiden. 

Het 31-ste Pad is het Pad van de bewegingen van Zon en Maan. 

Het 32-ste Pad is het Pad van de bewegingen der Planeten.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene