Het zilver - Maan

Zilver is een onontbeerlijk metaal in het organisme, vooral voor de hersenen. Het is noodzakelijk voor de weerkaatsing, vandaar dat het medisch op de ogen en op de hersenen werkt. 

In de fotografie getuigt zilver duidelijk van zijn gave voor het weerkaatsen: er wordt in een donkere kamer gewerkt om beelden, die via licht werden opgenomen, te ontwikkelen, het slot is een weerkaatsen van hetgeen het fotografisch oog heeft gezien. 

De maan is de enige echte plaatsvervanger van de zon, de vertegenwoordiger tijdens zijn afwezigheid. De oude maanreligies behielpen zich met haar stralen en meden graag zonlicht, zoals bij sommige occulte praktijken eveneens het geval is. Er is dan sprake van een imitatie, een zich behelpen. 

Het weerkaatsen is echter een middel tot het doel, het is niet het doel zelf. Dit zie je met een spiegel: met behulp van de spiegel, waarin zilver is verwerkt, zie je het doel, maar de spiegel is het doel niet. 

Het lood en het zilver hebben gemeen dat zij annex zijn met een beperking: de ene met een letter b.v. de andere met een beeltenis, beide leggen vast in een vorm. Looderts en zilvererts worden dikwijls in dezelfde streek gevonden en in looderts treft men vaak zilversporen aan. 

Maan en Saturnus blijken dus een overeenkomst te hebben. 

Inderdaad is dit zo. Vooral in de afhankelijkheid, die hun beperking vormt. Zij worden beide in een ondergeschikte positie aangewend, zijn dienstbaar aan een doel. Het lood is een bewaker: "verboden iets over te nemen uit deze uitgave", Saturnus bewaakt zijn vorm. Het zilver zoekt een te weerkaatsen beeld, het is beweeglijk, veranderlijk, laat zich leiden door zijn innerlijke drang om te weerkaatsen of te imiteren. 

De maan zoekt zichzelf niet, maar zoekt te weerkaatsen. 

Vandaar dat de Oerzonde Luiheid zo goed bij de Maan past. Zij sterkt de emotionele drang tot het zoeken naar een mooi, haar welgevallig beeld en maakt zich dan dienstbaar aan zijn weerspiegeling. Dit is een vorm van luiheid. Er is geen zelfwerkzaamheid, geen actieve vervolmaking van het eigen wezen, maar een zich overgeven aan een vreemde beeltenis en daarin totaal opgaan. 

In de persoonlijkheid beheerst de Maan alle emoties en alle reflexen, onbewuste handelingen die geen denkconcentratie als aanzet hebben. Hier is dus weer de ondergeschikte positie duidelijk. Er is sprake van een reflex, een onbewuste weergave. 

Ook is de Maan inherent met de gewoonten en de gewoonte-vorming, (een analogie met Saturnus) en heerst zij over alle vloeibare substanties in het lichaam, zoals water, urine, zweet, bloedplasma. Daar waar de Maan doet vloeien, daar kristalliseert Saturnus en toch hebben zij hun gehechtheid aan de vorm gemeen. 

Maantypen moeten ingebed worden, voor hun behoud, anders "stromen" ze weg onder de invloed van hun emoties. Vandaar dat ze op zoek gaan naar een houvast, een "beeld", een vorm die hen binnen de beperkingen kan houden. 

De Maan is dus het symbool van de emoties, maar wordt ook wel de heerseres van de ziel genoemd, van de natuurziel, van datgene wat het ego inhoud geeft, van het etherische wezen. 

De alchemisten zetten bij de ziel niet het zilver, maar het kwikzilver, het levende zilver. En dat is Mercurius. Hier is er een onderscheid tussen de goddelijke ziel en de stoffelijke ziel, die ieder schepsel en iedere schepping bezit. Zij beheerst de instincten en de begeerten, dus de natuurlijke emotionele driften en de emotionele hebzucht, die met zelfhandhaving heeft te maken. Dit is weer een overeenkomst met Saturnus. 

De Steenbok houdt zich aan de rots vast, de Waterman aan zijn schijn en de Kreeft aan een beeld dat hij weerspiegelen wil, een vorm waarop hij wil lijken. 

Maantypen zouden intuïtief kunnen zijn, maar zijn daarvoor te onzeker, te angstig, schuwen het licht dat hen kan verhelderen; zij doen echter wel iets met het licht, zoals de reflector dit doet, zij zetten om, maar hun gereflecteerde beeld is altijd tegengesteld aan de werkelijkheid, zoals men dit eveneens bij een spiegel ziet. 

Deze "omzetting" kan ten goede dan wel ten kwade uitwerken. Maantypen zullen onwillekeurig de waarheid omzetten, dat wat zij navertellen omdraaien, zodat er sprake kan zijn van een verdraaiing van de waarheid. Dit niet uit kwaadwilligheid, maar uit een natuurlijke drang. Zij kunnen zeer veranderlijk, dan weer het ene dan weer het andere ego weerspiegelen, zoals de maan veranderlijk is. 

Vanzelfsprekend hebben zij de opdracht om het ware zijn, het ware licht te weerspiegelen. Zoals Saturnus de waarheid eert, zo eert de Maan al hetgeen zij waarneemt en reflecteren wil. 


De Maanmens is lijdzaam; 

de Marsmens strijdt; 

de Loodmens wantrouwt; 

de Kopermens geeft zich over; 

de Kwikzilvermens vlucht; 

de Tinmens weent. 


HOMEOPATHISCH: ARGENTUM NITRICUM 


Argentum Nitricum is één van de meest effectieve kalmerende middelen voor het gemoed, dus voor de emoties. 

Iemand die beangst wordt door hoogten, die last heeft van doorlopende bindvliesontstekingen (oog - maan), die bang is om alleen te zijn (zonder beeltenis), die overhaast is (zoekend) en bang is om in massa's te worden verdrukt, kan geholpen worden met het homeopathische zilver. Het is een troostend middel; degenen die dit zilver nodig hebben houden ook van zoet, tonen zo hun behoefte aan troost, liefde, waardering. 

Iemand die een zilvergebrek in het organisme bezit, voelt zich zwak, incompetent om te weerspiegelen, de "spiegel" is dof geworden, b.v. het oog en de ziel. Als deze mens zijn ogen (spiegels van de ziel) sluit, wordt hij erg angstig, is bang voor vallen of duizelig worden. Interessant is dat het tegenmiddel van Argentum het Natrium Mur. is, het middel van de Waterman, het ego-sterkende middel. 

Saturnus en Maan completeren elkander hier dus ook. 


ASTROLOGISCH: DE CELZOUTEN VAN DE MAAN CALCIUM FLUORIDE 


Uit het voorafgaande werd duidelijk dat Saturnus en Maan veel met elkander gemeen hebben en elkander kunnen completeren. 

In het Kreeftzout Calcium Fluoride wordt dat ook zichtbaar, want Calcium is saturnaal, terwijl Fluoride onder de Maan staat. Het helpt de elasticiteit van het bindweefsel te behouden en het versterkt de spieren. Alles wat een neiging naar uitzakken heeft kan hersteld worden door Calcium Fluor.: zoals aambeien, spataderen, paradentose. Het is hier dus een echte Kreefteigenschap: het uitzakken, het gebrek aan individualiteit en de pit die het ego samentrekt, de weerstand. 

Calcium Fluor helpt Saturnus bij het beenderstelsel en de gebitvorming en gaat cystevorming tegen. Vertroebeling van de ooglens kan verholpen worden en ook botwoekering wordt tegengegaan. Het is een prima middel om de elasticiteit van de huid te bewaren; maar het gaat ook te sterke emotionaliteit tegen (kalk). 

Kreefttypen zullen gauw last hebben van verhardingen, gezwellen, oedeem, gewrichtskapselpijnen, vergroeide pezen, opgezwollen gewrichten. 

Fluor. is een Maanmineraal dat veel in gewone thee wordt aangetroffen, zodat om dit element in het organisme aan te vullen men slechts elke dag een kopje thee behoeft te drinken. 

Calcium Fluor werkt nauw samen met Silicea (kiezelzuur), dat ook een middel voor de botten en tegen emotionaliteit is. 

Silicium behoort bij Jupiter, de veranderaar, de idealist, de groeistimulator. Ook voor de Kreeft is hij dus een redder, net als voor de sterk saturnale typen. 

Tijdens zwangerschap geen Calcium Fluor innemen, maar liever Silicea.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene