Epictetus


"Geef u nimmer voor een wijsgeer uit en spreek onder 

leken niet over filosofische stelregels, maar handel naar die stelregels. 

Spreek b.v. bij een gastmaal er niet over hoe behoort te worden gegeten, maar eet zoals het behoort. 

Bedenk hoe Socrates zozeer alle vertoon had weten te vermijden, dat er lieden tot hem kwamen met het verzoek om een aanbeveling bij de filosofen. 

En hij bracht hen er heen. 

Zo gemakkelijk verdroeg hij het te worden voorbijgezien. 

Zijt gij onder leken en komt het gesprek op de ene of andere filosofische stelling, zwijg dan bij voorkeur, want het gevaar is groot dat gij spoedig zoudt overgeven wat gij nog niet goed hebt verteerd. 

Want ook de schapen tonen niet door hun gras weder over te geven aan de herder hoeveel zij gegeten hebben, maar, wanneer zij het voeder inwendig hebben verteerd, geven zij naar buiten wol en melk." 


Epictetus.


1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene