Tagore


"Waar de geest zonder vrees is 

en men het hoofd hoog draagt - 

waar de wereld tot een brokstuk uit 

enge huiselijke muren wordt - 

waar woorden uit de diepte der waarheid komen - 

waar de arm onvermoeid zich voor het streven 

uitstrekt - 

waar de klare stroom van het denken zijn weg 

niet verliest in het droge zand van de gewenning - 

waar de geest, door U geleid, zich tot steeds 

verder denken en handelen wendt - 

in deze hemel der vrijheid, laat, O Vader, 

mij en mijn land daarin ontwaken". 


Tagore.


1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene