De kleur geel

HET GEEL IN DE SPIRITUELE BETEKENIS 


Geel is de kleur van het goud, van de innerlijke adeldom en van de intelligentie. Goud heeft een verzadigde gele kleur en straalt van binnenuit. Intelligentie kan zich veranderen in een duivelse kracht, die fel en zeer bewust vernietigt en komt dan overeen met het felle geel dat zeer sterk op de hersenen werkt, zelfs onverdraaglijk kan worden. 

Het waagstuk van de herschepping is het juiste geel te kleuren met het juiste rood en te laten samenvloeien met het tere blauw, dat niet mag terugdeinzen voor de kleur oranje (geel-rood). Uit deze vermenging ontstaat dan de juiste kleur groen (de smaragdgroene tint). 

Indien één van de genoemde kleuren enige valsheid zou vertonen zou het resultaat van de herschepping een fiasco blijken en overeenkomen met de haat of de jaloezie als geel; met het rood van de hartstocht of de revolte en met het blauw van de onderworpenheid zonder bezieling. 

Het stralende goudgeel draagt in zich de rode tint van de liefde en het geel van de edele intelligentie en wordt dus bezield door beide. 

Indien het geel niet lichtend is, zoals b.v. het goud, is het te vergelijken met een geestloze rede, louter intellectuele imitatie. In alle zonnegodsdiensten was de bezielende, spirituele zon goudkleurig met een brandend hart. 

De zon als heerser van het zodiakale teken Leeuw maakt van zijn bijbehorende typen ofwel een innerlijk edel mens, bezield door idealisme, ofwel een vurige fanaticus, opgezweept door een redeloos licht, zonder de warmte van de waarachtige bezieling. 


HET GEEL IN DE MYSTIEKE BETEKENIS 


Goud is altijd het metaal geweest dat bij de inwijdingsceremoniën behoorde en symboliseerde de duurzaamheid van het vuur, dat eerst rood wordt en dan goud. Het is ook de kleur van de Gouden Draad van Ariadne, een draad die inwijdt, maar ook uitkomst biedt. 

Het is de kleur van de stabiliteit, de duurzame bezieling, het geestelijk geroepen zijn, dat berust op een harmonie tussen bezieling en rede. 


HET GEEL IN DE PROFANE BETEKENIS 


Zodra het lichtende hart uit de kleur geel wordt weggenomen krijgt de kleur een totaal andere betekenis en ook een andere trilling en gloed. Niets is zo scherp en soms zelfs bezerend als een hard, zielloos geel. Het doet pijn aan ogen, hersenen en hart. 

Goudgeel is zo edel, zoals het goud zelf, dat het direct verandert onder de aanraking van een ziek mens: goud wordt zwart aan iemands hand b.v. 

Het zielloze geel was van oudsher de kleur van het verraad; de deur van de Joden, die God verraden hadden, werden geel geschilderd. Dit is typisch in overeenkomst met de betekenis van het felle geel; jaloezie was het begin van de val van Lucifer. 

Alle verraad begint met het geloven in een vals licht. Duidelijk is hier ook het verhaal van de Pistis Sophia die neerdaalt omdat zij een licht had gezien, dat later blijkt het valse licht van de "kracht met de Leeuwekop" te zijn. 

Het begin van alle moeilijkheden in de chaos blijkt overal te beginnen met het volgen van het intellect en het negeren van de innerlijke adeldom of het goud van een bezielde geestelijke Rede. 


HET GEEL IN DE THERAPEUTISCHE BETEKENIS 


Geel straalt, na het wit, het meeste licht uit. Het behoort bij het zenuwstelsel en bij de hersenen, en kan braken, afvoeren en urineren veroorzaken, dus is het een vuil afvoerende kleur. 

Geel is zenuwsterkend; goed voor de zonnevlecht, voor de lever, de darmen, het hart, de huid en geeft optimisme. 

De kleur werkt tegen depressies, tegen suikerziekte, stimuleert de maag, werkt tegen neurasthenie en elk zenuwlijden van de organen; wordt gebruikt tegen hoofdpijnen, geheugenzwakte, stotteren, trillen; werkt gunstig op de longen, op de luchtpijp, op de ademhaling, op de bronchiën en op de stembanden.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene