De kleur groen

HET GROEN IN DE SPIRITUELE BETEKENIS 


In de kleurensymboliek kent men drie stadia van de kleuren: 1. het zuivere existeren van de kleur, de geestelijke aanwezigheid; 

2. de kleur als levensmanifestatie; 

3. het resultaat in de daad. 

Bij deze laatste werking behoort het groen. 

Het is de kleur van de schepping. "Uit het goudgeel van de intelligente geest en het blauw van de ether en het water ontstond de schepping in groen." 

Groen is het kleuren van het leven door middel van het Woord Gods (geel). 

De Chinees beschouwt hout en leven als synoniemen. 

Volgens de ouden schiep God drie hemelen: De eerste is die van de liefde - rood; 

de tweede is die van de wijsheid - blauw; 

de derde is die van de schepping - groen. 

De smaragdgroene mens, zoals de alchemisten zeggen, is een schepping Gods; hij staat het dichtste bij de diamant. 

Groen is de middelste kleur van de regenboog, hij middelt tussen positief en negatief, of tussen mens en kosmos. 

Het groen van de schepping absorbeert het beste de kosmische trillingen en daarom is het een vriendelijk animerende kleur, hij kalmeert, maar geeft geen slaap; in het groen is de rust van het blauw en de gouden gloed van het warme hart terug te vinden. 

Groen is de kleur van de mens die tussen twee aanrakingen staat; het licht (geel) en de ether (blauw) en daarom is het resultaat een harmonische, natuurlijke èn spirituele mens, die de gave bezit natuur en geest samen te brengen. Hij is de mens die zijn intuïtie (blauw) en zijn geweten (goudgeel) volgt. 

De kleur groen behoort bij het zodiakale teken van de Maagd, een Isisfiguur, de hoogste wijsheid (blauw) en als Venus (geel) een bezielde, redelijke geleidster door de dag en de nacht van de schepping. 

Iedere schilder weet dat het een moeilijke opgave is om het natuurlijke groen weer te geven, omdat men daarin de bezieling, de geest moet zien te vangen, anders is het dood en niet aan de natuur gelijk. Ook de zee schilderen is een moeilijke opgave, weer om dezelfde reden; de zee is veranderlijk als de ether en de wind, haar blauw is afwisselend, maar dit blauw mag nooit zielloos worden, een teken dat de zee, als reinigend element, ziek is. 


HET GROEN IN DE MYSTIEKE BETEKENIS 


Groen symboliseert de hoop binnen de natuur, een hoop die het toont in zijn doorlopende wedergeboorte. 

De kleur werd altijd gebruikt om de vruchtbare en reagerende aarde te symboliseren; groen is de opgewekte natuur die het licht volgt. 

Groen zijn de kiemscheuten die boven de zwarte aarde uitkomen als een overwinningsteken, een herboren leven na de strijd in de zwarte aarde. Het zwart geeft hiermede zijn eerste geheim prijs: uit een verborgen vuur of leven brengt het groen voort. 

Dit jonge, eerste groen is de hoop van een nieuw leven. 


HET GROEN IN DE PROFANE BETEKENIS 


Groen was altijd een teken van vruchtbaarheid, de kiem, en daarom verbindt men er ook het zodiakale teken van de Stier mee. Maar in werkelijkheid behoort het bij het zodiakale teken van de Maagd; niet onaantastbaar zoals het blauw, maar gedragen door een gouden hart. 

Het is de kleur van de chrysoliet; een wonderbaarlijke groene steen, die slechts waardevol is als hij van binnenuit licht. Het is de tint van een hopende Maagd: de reinheid (blauw) die zich slechts offert indien de Zoon van de Zon (goud) haar tot zich neemt. 


HET GROEN IN DE THERAPEUTISCHE BETEKENIS 


Groen behoort bij voeding, bij het vegetatieve zenuwsysteem, bij de maag en de slokdarm, bij de blaas en de borsten. 

Daar groen een mengkleur is van blauw en geel, werken er deze beide tinten in door. Groen werkt desinfecterend, en spier- en weefselvormend. Het is bacteriedodend en kan ook tegen bloedarmoede werken; is tegen abcessen, kanker, duizeligheid, celwoekeringen. 

Groen werkt base-vormend. Is kalmerend voor hart en zenuwen.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene