Proeven met kleuren

Dat kleuren invloed hebben weet tegenwoordig vrijwel iedereen, maar dat zij dermate ingrijpend blijken te werken op het organisme wordt slechts door enkelen verondersteld. 

Voor de meeste mensen worden kleuren geassocieerd met beelden, zoals rood met bloed en activiteit, blauw met de hemel, groen met de natuur, enz. 

Op blinde kinderen hebben de kleuren echter dezelfde invloed als op zienden, bleek uit experimenten door een foto-bioloog, Harold Wohlfahrt, verbonden aan de universiteit van Alberta in Canada. 

Het licht regelt op dezelfde wijze bloeddruk, pols en ademhaling bij blinde als bij ziende kinderen. Uit verdere experimenten bleek dat ook de kleuren op het gedrag van deze kinderen eenzelfde invloed hadden, of zij nu blind waren of niet. Nadat men de muren van de klassen van het Elves Memorial Child Development Center te Edmonton overgeschilderd had in blauw, voorheen oranje, en de oranje vloerbedekking verving door grijs moquette en tenslotte de fluorescerende lampen waren vervangen door gloeilampen, constateerde men dat de bloeddruk van de zienden en de blinden met 17% daalde. 

Volgens Wohlfahrt regelt de elektromagnetische energie van het licht de activiteit van de neuro-overbrengers, dus de chemische substanties die verantwoordelijk zijn voor de zenuwen en spieren. 

Bij zienden gebeurt dit in ieder geval door de invloed van lichtstralen op de epifyse, door tussenkomst van het netvlies. Er blijkt weer een relatie te bestaan tussen melatonine, dat de serotonine produceert en de invloed van licht (of kleur) op de epifyse. 

Het overschilderen van een brug in blauwe kleuren bleek de wanhopigen ervan af te houden in de rivier te springen. 

De Russen gebruiken in hun klassen ultraviolette lampen, omdat zij constateerden dat ultraviolet het risico van longkanker vermindert. 

In verschillende gemeenten in de Verenigde Staten heeft men de muren van openbare gebouwen roze geschilderd om de krabbelaars te ontmoedigen de muren vol te kladderen. 

Officieel erkent men slechts schoorvoetend de werkingen van kleuren, hoewel verschillende onderzoekingen bewezen dat elk schepsel reageert op kleuren, doordat de golven hiervan onderling verschillen en dus o.a. kalmerend dan wel activerend werken. 

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene