Ram - Avidya

onwetendheid; 

Avicenna - wil. 


Het zal het Ramtype een gevoel van onbehagen geven dat hij vergeleken wordt met onwetendheid; niettemin zit er een waarheid in, die te maken heeft met zijn impulsiviteit,  waardoor de rede uit het oog wordt verloren. 

De laatste uitdrukking is wel van toepassing op de Egyptische opvatting, waar Mars - Horus lijdt aan een uitgestoken oog en een gebroken knie, verworven in het gevecht met Set, die de verpersoonlijking is van het kwade, zoals in de Noorse mythen Loki, de god van het goede Baldur door de blinde Hödur met een pijl van de maretak liet doden. 

Loki en Set zijn gelijken. Mars zet vooral zijn dienaar de Ram aan tot een moedige, maar ook impulsieve strijd met het kwade, waar hij zichzelf totaal in vergeet en er dus wel zelfvergetelheid nodig is om een uiteindelijk resultaat te bereiken. Die zelfvergetelheid, dat offergezinde aspect, tekent de Ram in het beeld van het lam dat ter slachtbank wordt geleid, maar beter nog in de figuur van Michaël die de draak verslaat. 

In het Sanskriet, dus in de Oosterse astrologie, moet A-vydia opgeheven worden door Vydia - kennis. Kennis maakt het Ramtype dus tot een figuur die het kwade op definitieve wijze verslaat en daarin zelf niet verwond raakt, als een beeld van de oorspronkelijke Horus, die nog "heel" was, totdat zijn Vader Osiris door Set werd vermoord. 

Prachtige beeldspraak. Als het goddelijke of het licht echter weer door Ptah (Osiris' vader) wordt opgewekt, dan zou de Ram, als Marsmens, weer heel kunnen zijn en zich dus ook kennisdragend kunnen gedragen. Dan zou ook het "licht in zijn ogen" (ogen als spiegels van de ziel) weer volop kunnen schijnen en hij zou dan opnieuw vast (knieën geheeld) in het leven kunnen staan, in harmonie met Saturnus, de oude wijze, die de knieën regeert. 

Avicenna plaatst bij de Ram de "wil". Niemand zal zeggen dat het lente-type gebrek heeft aan wilskracht, maar algemeen bekend is, dat het niet lijdt aan een overmaat aan doorzettingsvermogen. Wilskracht is betrekkelijk, net als impulsiviteit en overmoed. De wil kan iemand "blind" maken voor edele influisteringen en zo zijn bezitter naar de hemel dan wel naar de hel voeren, een feit dat pas door de wilskrachtige wordt herkend als hij plotseling "tot zichzelf" komt, d.w.z. ziende wordt. 

Wil en onwetendheid worden hier dus gelijkgesteld door de Arabische en de Oosterse astrologie, waardoor die foutieve adoratie van de wil, zoals in sommige leringen wordt aanbevolen, aan de kaak wordt gesteld. Kennis en wil leiden tot de edele, redelijke moed, die de Ram zou moeten sieren en die hij gemakkelijk zou kunnen verwerven, omdat het herstel van zijn "zicht" en zijn "knieën" zeer wel mogelijk is. Het gaat bij hem om "zien" en "knielen". 

Niet voor niets treft Set Mars - Horus in de knieën, want de Marstypen hebben met het Zonnetype de arrogantie of de hoogmoed gemeen; beiden lijden aan een misvorming van de moed, want drift ontstaat door een vermeende miskenning of belediging. 

In"zicht" brengt hier de oplossing, gepaard gaande met energie of wilskracht.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene