Voorwoord

"Astrosofische beschouwingen over het Evangelie van de Pistis Sophia"

Onder bovenstaande titel werd een reeks tot artikel bewerkte toespraken geplaatst in het periodiek "Prometheus" van Henk Leene, die hij gehouden heeft in opdracht van de Heer Jan van Rijckenborgh, toen deze door zijn gezondheidstoestand genoodzaakt werd zijn serie lezingen over het Gnostieke Evangelie van de Pistis Sophia te beëindigen. 

U zult bemerken dat Henk Leene het Gnostieke Evangelie van een volkomen andere wijze benadert dan de Heer Jan van Rijckenborgh, niettemin sluiten beide zienswijzen nauw bij elkander aan. 

Mogen ook deze artikelen uw inzicht verrijken en u aanmoedigen voort te gaan op het Pad der Zieleweder-geboorte. 


© 1998 Henk Leene

"La Persérvérance"

Domaine de Sivas

Oze

05400  Veynes, France


1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene