Moeder Kamille

(Matricaria chamomilla

Echte Kamille, Moederkruid, Maria-Magdalenakruid, Epelijn 


Ze stonden in een groepje in de middenberm van de boerenweg, hun kopjes naar elkander toegeneigd, alsof ze zich vermaakten met "oude wijvenpraatjes", terwijl de hen omringende planten nieuwsgierig toekeken. 

Met een schokje van vreugde ontdekten we het groepje kamillemoedertjes, die de naam hebben juist dáár te willen groeien waar de aarde de meeste tegenstand opwerpt. Rond de boerderij waren de velden kleurig van de meest uiteenlopende kruiden en bloemen, die om het hardst wedijverden in kleur, geur en schoonheid, maar de Kamille ontbrak tot nu toe, alsof zij de wilde velden tè overdadig bewoond vond om zich er te vestigen. 

Kamille heeft zo haar eigen karakter. Haar moederlijke inborst spreidt zij graag ten toon als een vrouw, die haar leven wijdt aan het verzorgen en vertroetelen van haar kinderen. 

Plant men haar naast een sukkelend zwak plantje, dan zal zij zich vol zorg aan diens welzijn wijden en niets lijkt haar dan meer te interesseren dan haar zorgenkind en, zoals dit in het leven van de mens ook gebeurt, Kamille's kind wordt verwend, klampt zich aan haar vast en Moeder Kamille geniet met volle teugen van de zwakheid van haar beschermelinge. 

Daarom kan men haar nooit te lang naast een zwak schepseltje laten staan, want het lijkt of alle Kamille's in de buurt ruiken dat er een taak te verrichten valt en zo zie je binnen de kortste tijd hoe alle Kamille-vrouwtjes zich opdringerig en bemoeiallerig om de kleine plant scharen en deze, gevleid door zoveel aandacht, zich opnieuw kwijnend gaat gedragen, alsof zij werkelijk niet op eigen wortels staan kan. 

Daarom moet er ras worden ingegrepen, de witte, opdringerige Kamilletjes moeten worden overgeplant en hun kind moet de vrije teugel krijgen. 

Zo is het leven. Tot verdriet van vele mensenmoedertjes en tot verdriet van Kamillemoedertjes. Een enkel Moedertje Kamille naast een sukkelend plantje kan veel goed doen, maar houdt haar bemoeizucht in bedwang. Dan gaat alles goed. 

Daar waren ze dan, een nieuw, vers groepje Kamillemoedertjes, duidelijk aan het overleggen welke zwakke schepseltjes ze het eerste zouden gaan bedillen en betuttelen. We waren blij hen te zien. Enkele dagen later stonden er binnen een straal van vijf meter al reeds tientallen verspreid, hun kopjes naar de zon gericht, vragend om licht en leven om hun zo zware, zelfverkozen taak te kunnen volbrengen. 

Er zijn twee soorten Kamille-moedertjes, de Anthemis nobilis, steviger van blad, nog sterker en zelfbewuster dan de Matricaria chamomilla en haar kun je dan ook de schijnbaar hopeloze gevallen toevertrouwen. 

Niet voor niets zijn haar geur en sap een prima middel tegen nachtmerries, die verschrikkelijke nachtervaringen, waarbij je eigenlijk dringend de troostende hand van een moeder nodig hebt om je van je waanbeelden te kunnen bevrijden. Het moederlijke oog ziet meestal alleen het goede en het schone in het karakter van haar kind, zodat je niet kunt zeggen dat moeders objectief zijn en daarom is Moeder Kamille, volgens de universele wet van het "gelijke geneest het gelijke", een probate hulp bij alle mogelijke oogvertroebelingen, ontstekingen en vermoeidheid, dus zodra het oog niet meer in staat is helder waar te nemen. 

Eigenlijk is het een eigenwijs plantje, een beetje betweterig en haar tere bloemhoofdjes en blaadjes werken bedrieglijk, want tegenstand blijkt voor haar een provocatie om haar beste krachten te bundelen en eens te laten zien wat ze kan! 

We vonden een plantje op een flagstone, haar worteltjes krampachtig om de steen geklemd en we konden haar zo van de aarde oplichten, een eenzaam, minuscuul plantje, het kopje fier opgericht naar de zon, vergroeid met de grote, kale, harde steen. Zolang ze haar kopje omhoog gericht had zou haar het leven nooit ontnomen kunnen worden, scheen ze te zeggen. 

Is dat niet een wijze raad voor alle wanhopige, levensmoede schepsels? 

De oude folklore kent een rijmpje: 

"Kamille, ik zal altijd doen wat jij zal willen!" 

Een kind zou zeggen: "Ja Mama, goed mama, ik zal doen wat je zegt." 

Als de zwakke plantjes niet de raad van Moedertje Kamille opvolgen, worden ze bijkans verstikt door de wurgende moederliefde en, zoals gezegd, moet er ingegrepen worden. Zoals een overijverige, een moederliefde overlopende menselijke moeder haar kinderen kan verstikken in haar overdreven bezorgdheid, zo gedraagt zich ook de Kamille. 

Dan kan ze wel eens onuitstaanbaar worden, overal zie je haar, op en langs de paden en bij elke stap omringt haar indringende geur de wandelaars. Een heerlijke geur zolang hij niet te intensief wordt. 

Alles wat "te" is in het leven wordt schadelijk. Ook de Kamille moet zich daaraan onderwerpen. Haar beste kwaliteiten heeft ze als zij zichzelf vol heeft gedronken aan zonlicht en juist dan geneest zij het oog het beste. 

Is het oog niet een lichtpunt van het menselijke lichaam, althans als deze mens gezond, en vooral levensblij is? 

Daarom noemen de Fransen haar liefkozend "l'oeil du soleil". Alle kwalen die ontstaan door eenzaamheid en vooral door een eenzaam hart, kunnen worden genezen door Moeder Kamille, die eigenlijk een plaatsvervangende moeder kan zijn. 

Huilt de baby 's nachts, eenzaam in een grote vreemde wereld, losgerukt uit de warme, vertrouwde moederschoot, geef hem Kamille. De fijne Kamilleblaadjes bij de Matricaria chamomilla zeggen reeds dat zij kalmerend of genezend werken op het zenuwgestel, dat fijne instrument dat mogelijk door te grote schokken of gebrek aan moederlijke genegenheid in wanorde is geraakt. 

Het Kamille-moedertje heeft een groot gouden hart, dat ze opvallend dringend naar het hemellicht houdt, dus zij zal nooit gebrek hebben aan levenskracht. 

Kinderen en volwassenen die, gekweld door een verborgen heimwee, eigenlijk weg zouden willen kruipen bij een beschermend moederhart, maar hiertoe niet of niet meer in de gelegenheid zijn, kunnen gerust bij Moeder Kamille aankloppen. Ze zal hen met een open bloemenschoot en een boordevol hartje ontvangen. 

Een tuin zonder Kamille is een eenzame tuin. Ook dieren mogen haar graag. Een uitgestoken vinger beschouwt ze als een verwelkomende hand en ze zal de toenadering benutten om overal haar zaad te strooien. Weldra zal zij alleenheerseres zijn in de tuin en iedereen zal zich naar haar wil moeten buigen: "Ja, mama Kamille!" 

Pas dus op dat ze je niet verdrijft uit je eigen tuin, maar omschrijf direct nauwkeurig haar taak, stel een contract op en stel je voorwaarden. Indien Moeder Kamille jou niet als baas erkent moet je korte metten maken. Anders is het: jij eruit of zij eruit! 

Maar zo'n klein groepje moederlijke wezentjes, met spierwitte maagdelijke kroontjes en een goud gezwollen borstje, dat nauwelijks het grote moederhartje kan bedwingen, is een vreugde om in je nabijheid te hebben. 

Ze leren ons, vergeetachtige mensen, wáár het licht en het leven, de gezondheid en de blijheid vandaan komen: uit de hemel die blauwer is dan blauw en een zon draagt, die het leven kleur en schoonheid schenkt. MOEDERTJE KAMILLE IN DE HOMEOPATHIE 


In de homeopathie, die geneeskunde, die in zijn vaandel "het gelijke geneest het gelijke" draagt, kom je de Kamille tegen als een veelomvattend medicijn. 

Er wordt druk gebruik gemaakt van de kracht van Moedertje Kamille, die in de vorm van druppels, korrels of tabletten onder de naam Chamomille in de handel worden gebracht. Het schaart zich in de reeks constitutiemiddelen, d.w.z. een middel dat, op voorwaarde dat het bij het gestel, anders gezegd, het karakter van een mens past, een blijvend hulpmiddel bij alle mogelijke ziekteverschijnselen kan zijn. 

De mensentypen, die eigenlijk nog een moeder nodig hebben, de zachtaardige, niet tegen zorgen en weerstanden opgewassen mensen, zullen steeds wanneer zij zich onwel gevoelen, om Moedertje Kamille kunnen roepen. 

Ze helpt tegen nerveuze angsten, waarvoor de mens niet direct een motief weet. Zij helpt bij angstige dromen, als je je eenzaam gevoelt en bij maagpijnen, die ontstaan door de druk van zorgen. Ze komt aansnellen als het baby'tje huilt door de pijn van de komende tandjes, die de weerstand van het kaakje moeten doorbreken en het is prettig haar bij de hand te hebben als je plotseling kiespijn krijgt. 

Moeder Kamille geeft rust, bedwingt die neurotische neiging van de overbezorgdheid, een kwaal waar zij zelf aan lijdt en dus het beste kan bestrijden. Zij maakt dat de menstruatie regelmatig blijft komen en helpt je vechten tegen nerveuze hoofdpijn. 

Haar eigen typen, de fijngevoelige, wat zenuwzwakke mensen, kunnen haar voortdurend aanwenden tegen vermoeidheid, die irriterende toestand, die eigenlijk voortkomt uit een diep verborgen levensmoeheid, een gebrek aan levenslust of de afwezigheid van een interessant levensdoel. 

Roep gerust om Moedertje Kamille, haar blaadjes worden als vleugeltjes die haar snel naar de hulpzoekende kunnen brengen. Niets is haar teveel. 

Denk daar aan als je haar favoriete type bent, maar denk daar ook aan als je last hebt van de ene of andere nerveuze aandoening, waarvan je de oorzaak wel kent, maar die je graag voor de buitenwereld verborgen houdt. 

Stort je hart uit bij Moeder Kamille en zij zal je troosten en wat méér is, je geheimpje bewaren. MOEDERTJE KAMILLE EN DE CIJFERTJES 


Rekenen kan Moedertje Kamille ook en de wijsheid van de getallen is haar niet ontgaan. 

Volgens dezelfde wet als die van de sterren helpt zij vol sympathie en zachtheid de 1-mensen en belet dat zij zich uitputten in hun streversdrift. 

Zij behoedt hen tegen hartzwakte, doordat zij méér willen doen dan zij mogelijkerwijs kunnen. Zij helpt bij het herstel van hun vermoeidheid en vooral bij het helder maken van hun ogen, die meestal slechts één doel zien. 

4-Mensen, ook haar geliefkoosde zonne-typen, geeft zij rust en leert hen te overleggen vóór zij doen. 

Dan zijn er de 8-mensen, die de liefde van Saturnus bezitten en waardoor ze altijd veel tegenstand hebben te overwinnen. Is het niet begrijpelijk dat Moedertje Kamille, die tegenstand een provocatie vindt, hen helpt tegen hun innerlijke bitterheid, hun mogelijke "gekanker" en hun agressie, als ze menen door het leven te kort te zijn gedaan? 

Maar hen helpt zij op basis van antipathie: ze zullen naar haar grijpen als ze werkelijk aan 't einde van hun krachten zijn en dan zullen ze bemerken dat Kamille-moeder méér waard is dan ze deed vermoeden, precies zoals de 8-mens méér waard is dan de buitenwereld meent. MOEDERTJE KAMILLE LEEST IN DE STERREN 


Natuurlijk heeft Kamille een voorliefde voor de Zon en dus werkt zij sympathisch, d.w.z. volgens de wet van het gelijke, op Zonmensen, die hun koers in het leven enigszins verloren hebben. 

De Zon trok haar uit de aarde, zeggen de oude wijzen. 

Daarom heeft zij een sterke verbintenis met de Zon en wéét zij aan wie zij haar leven te danken heeft. Dat is een les, die ze iedereen kan voorhouden, maar vooral mensen met een kwijnend levenslichtje staat zij bij en degenen, die net als zij, onder de Zon geboren worden. (Leeuwtypen) Volgens een andere wet, de wet van antipathie, dus de wet van het pak slaag of de schok, helpt zij de Saturnusmensen (Steenboktypen), die vaak een aversie tegen haar zullen hebben, omdat zij er zo teer uitziet en zo "onaangenaam" geurt. MOEDERTJE KAMILLE EN DE KLEUREN 


Ze is spierwit met een goudgeel hartje en dat wil zeggen dat ze een universeel middel is bij alle ziekteverschijnselen, die een reiniging behoeven: ontstekingen, maagpijnen, hoofdpijnen. 

De kleur wit, als deze werkelijk harmonisch is, draagt de fijnste essentie van alle kleuren in zich. Zo is Moedertje Kamille dus àlles begrijpend en haar goudgele hartje (volgens de kleurtherapie), draagt ertoe bij dat zij darm- huid- en maag-verontreinigingen uitdrijft. 

"Gallige" mensen, die zich zorgen maken voor de dag van morgen, "Ieverzwakke" mensen, die dus "iets op de lever hebben", vinden hulp bij Kamille. 

Geel, vooral goudgeel, is de kleur van het licht en het "gouden" hart. Mensen met een "gouden" hart zijn "hart"elijke mensen. Als je behoefte hebt aan "hart"elijkheid ben je iemand die goed reageert op de zorgen van Moedertje Kamille. Dan moet al het opgespaarde kwaad, de verdrietjes, de zorgjes, de teleurstellingen groot en klein en mogelijk ook de bitterheid eens uit je weggespoeld worden. 

Maak een Kamille-thee voor het slapengaan en je zult je vredig voelen. MOEDERTJE KAMILLE EN DE MINERALENWERELD 


Bij Kamille past een steen, die klaar blauw is als de hemel, doorzichtig als het blauwe water, behorende bij degenen die gevoelig zijn voor suggestieve beïnvloeding en daardoor dreigen hun individualiteit te verliezen. 

Is er een teerder blauw dan die van de Aquamarijn, ook wel Beryl genoemd? 

Helder als het water, teer blauw als de lente-hemel, dragend een kern van licht, dat zich naar alle zijden schijnt te verspreiden. Hij geeft de Kamille-typen een gelukkig gevoel, en helpt hen tegenstanden te overwinnen, zorgen op te lossen. 

Volgens Aäron maakt hij de mens sterker van karakter, principiëler, en vooral, laat hen beter luisteren naar subtiele dingen. Ook de Aquamarijn is goed voor de ogen, zoals het heerlijk is op te kijken naar de wijdsheid van de blauwe hemel of te speuren in de diepte van een klaar blauw water. 

Ook dat is goed voor de ogen. Iemand, die in zijn hart bang is voor tegenstanden, of angst heeft voor achterbakse handelingen van eventuele vijanden, laat hem een Aquamarijn dragen en hij zal zich gesterkt gevoelen.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene