De Hyacinth - Taurus

De meeste mensen weten niet dat de Hyacinth een gebrande Zirkoon is, die door de sterke hitte een geelrode dan wel roodbruine kleur heeft gekregen. Zijn kristallen ziel is tetragonaal, d.w.z. heeft korte gedrongen vierzijdige prisma's met piramidale eindvlakken. 

Iedereen die van het standpunt uitgaat dat Stiertypen nooit spiritueel kunnen zijn, zoals ik een astroloog eens heb horen zeggen, moet maar eens kijken naar de Hyacinth. 

Als type van de aarde behoort de Stier tot de mensen, die het meeste zien in bedachtzaamheid, die wel eens kan uitlopen in starheid, welke door een provocatie ineens kan ontploffen in een driftaanval, een explosie, die men niet direct achter de rustige Stier zou hebben gezocht. 

Het soortelijk gewicht van de Hyacinth is 4.7 en de hardheid 7.5.

Hij splijt slecht, hetgeen overeenkomt met zijn mensentype, want de Stiermens is nooit verdeeld, maar altijd geconcentreerd op een doel, dat hij heel moeilijk uit het oog laat. 

De roodbruine, soms geelrode kleur, is prachtig van tint, zeer rustgevend, hoewel er op de bodem een verborgen energie-bron lijkt te broeien, die bij een geringe aanleiding tot uitbarsting kan komen. Bruin is een merkwaardige kleur, die kwa intensiteit zeer afhankelijk is van de vermenging van rood, geel en blauw, de harmonie van de primaire kleuren, en heeft een kalmerende, maar niet slaapverwekkende werking. 

De rode nuance staat garant voor de toevoer van energie.

De Stier is degene, die allereerst zekerheid wil nastreven, hetgeen mede verborgen ligt in de gedrongen vierzijdige prisma's, de fundamentele basis van een vierkant. Vanuit die zekerheid gaat hij dan rondzien naar een geestelijke dan wel ideële opvulling voor zijn leven. De hardheid van de Hyacinth wijst de Stiermens op het nut, indien hij ideële dan wel spirituele oogmerken heeft, van de zelfofferande, zichtbaar in kaart 12 van de Tarot (7 + 5 van de hardheid). Een Stiertype zal daar moeite mee hebben, want hij gelooft in de realiteit van de arbeid en de daarmede gepaard gaande beloning. Niets voor niets. 

Stugge volharding en concentratie zullen resultaten brengen. Op een andere manier is dat niet mogelijk. 

De roodbruine Hyacinth is transparant, niet ondoorzichtig aards, maar bereid het licht door te laten. Daartoe moet er in het Stiertype een rust komen, die niet slechts is ontstaan door materiële zekerheid, maar vooral opwelt uit het vertrouwen in een geestelijke leiding, die zelfs zonder materiële zekerheid aanwezig kan zijn. Mogelijke traagheid kan hij opheffen door een trilling van de Hyacinth, maar ook eventuele starheid wordt daardoor voorkomen. De roodachtige gloed voorkomt traagheid en de starheid wordt bestreden door de transparantie. 

De steen heeft een warme uitstraling, komt sympathiek over en bezit die wonderlijke rustgevende zekerheid, die de evenwichtige Stiermensen eveneens bezitten. 

De prachtige bruine kleur getuigt van de vermenging van drie contrasterende kleuren, rood, geel en blauw, die die weldadige rust uitstralen, die slechts mogelijk is, wanneer tegengestelden elkaar niet meer bestrijden. 

Het is geen star bruin, Stiermens. maar een wijs bruin. Ook tegenpartijen kunnen gelijk hebben, en tolerantie is een voorwaarde voor innerlijke, geestelijke zekerheid. 

Het soortelijk gewicht van de hyacinth. 4.7 (4+7=11=1+1=2) verwijst naar de bezonnenheid, de inkeer en vooral de noodzakelijkheid van innerlijke groei, die dikwijls door het streven naar uiterlijke zekerheid en starheid afgeremd wordt. 

Elke Stiermens moet oppassen dat zijn denkwereld en zijn interesse-wereld zich niet verengen, hij moet zijn grenzen verleggen en zich nooit doodstaren op één doel, waaraan hij zijn hart en ziel wegschenkt. Universaliteit, medebewegen, het geestelijke licht toelaten in zijn innerlijk, dat zijn oplossingen voor zijn eventuele problemen. 

Macht komt uit het innerlijk, Stiertje, en nooit van het uiterlijk, al lijkt het in de wereld wel zo te zijn. 

Zamel geen schijnzekerheden, die je altijd zullen blijven teleur-stellen, maar wees op verdieping gericht en probeer je intuïtie te versterken, en vooral léér luisteren naar anderen met een innerlijk gehoor, want daaruit komt de aanzet tot transparantie, verlichting en angstloosheid. Angst en twijfel zijn dikwijls de oorzaken voor het verkrijgen van uiterlijke zekerheid. 

Veel Stiermensen zullen vooral 's nachts hun ingevingen en hun raad ontvangen, hetzij via dromen, hetzij via plotselinge intuïtieve lichtflitsen. 

Sla deze nooit in de wind, Stier. maar besef dat als je jezelf een ketting aanlegt, het "dromen over de grazige verre weiden en de golvende heuvels", je enige houvast is om je huidige situatie te vergeten. 

De Hyacinth stimuleert de energie om de ketting te verbreken en de dromen te realiseren. Hij werkt goed op een luie lever, bevordert de werking van de alvleesklier, maakt mild en werkt op de milt. 

De ouden zeiden dat de Hyacinth tegen de donder beschermt, dus ook driftbuien voorkomt en maakt dat deze mens niet éérst door de bliksem (Gods oog) moet worden getroffen. voordat hij luisteren wil. 

In hem werken Venus en de Zon samen. Venus, de verleidster van de natuur, aarde, wordt door de geestelijke aspecten van de zon in bedwang gehouden. Daarom schenkt de Hyacinth datgene dat de Stier boven alles wenst: zekerheid. 

Maar dan wel een andere zekerheid dan middels geld en goed. 

Verder zou hij zijn type een aangenaam karakter geven, wat slechts een verwijzing is naar de innerlijke harmonie van de steen, die op een mens kan inwerken. De echte Hyacinth moet roodbruin zijn, warm van uiterlijk, maar koel van innerlijk, zijn temperament is beheerst. 

Voorwaar, een prachtig voorbeeld voor de Stier.

Maar deze Hyacinth heeft nog meer kwaliteiten: hij werd als pleegkind aangenomen door Jupiter, die hem dus etherische waarden schonk, waardoor hij de Stiermens verlichtende droom-beelden schenkt en hem goed doet slapen; dan sterkt hij het hart en geeft autoriteit. 

De steen verfijnt de levensinstelling van zijn bijbehorende type, maakt het minder emotioneel en onderwijst het in het luisteren naar de Grote Leermeester, die Zijn lessen nooit doorgeeft via geld of goed, maar altijd via de intuïtieve ziel en het vegetatieve zenuwstelsel, dat, volgens de ouden, een middelaar was tussen kosmos en ziel. 

De Hyacinth, met zijn poëtische naam, is dus een prachtige steen voor een mensenkind, dat zijn twijfel tracht te verbergen en een toevlucht zoekt in schijnzekerheden, om aan zijn innerlijke onzekerheid te ontkomen.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene