De Smaragd

De Smaragd is een veelbezongen edelsteen en zeer kostbaar.

Hij is een samenstelling van beryllium en aluminiumsilicaat en zijn hardheid is 8, zijn soortelijk gewicht 2,7, een lager gewicht dan de meeste edelstenen. 

Smaragden zijn merkwaardige stenen en passen eigenlijk ook bij merkwaardige mensen, die een bijzondere gave hebben en een gevoelige aard bezitten. Niet iedereen zal zich het financieel kunnen veroorloven Smaragden te kopen en meestal zijn degenen, die zich overdadig met Smaragden kunnen tooien niet de personen die de Smaragdenziel kunnen waarderen. 

De Smaragd dragen als een statussymbool is een grove belediging voor de fijne mineralenziel, die een zeer hoge, harmonische trilling heeft. Door de eeuwen heen noemde men hem de steen van de harmonie, de vriendschap, de trouw en de openheid. 

Is de Smaragd heldergroen van kleur, dan is hij kostbaarder dan de Diamant. Hij heeft prismatische kristallen, hetgeen verwijst naar een uiterste harmonie en een parallelle drie-eenheid. 

Hij is bij uitstek een steen voor koningskinderen, een woord dat op tweeërlei wijze kan worden opgevat; vroeger werd hij dikwijls aan koningskinderen gegeven, omdat hij zou behoeden voor epilepsie. 

De Smaragd neemt angst weg en maakt de mens levensblij. 

Zou men regelmatig haar prachtige groene kleur in ogenschouw nemen, zich daarop concentreren, dan houdt men sterke ogen. 

Hierin is een overeenkomst te zien met de weldadige invloed van de natuurlijk groene omgeving, die ontspannend werkt op het zenuwgestel en de ogen versterkt. Groen is een middelende kleur. 

In de schepping is de groene tint van de bomen- en plantengroei een doorvoerkanaal voor de geestelijke trillingen vanuit de hemel. Een harmonische, natuurlijke groene kleur is ontvankelijk voor hogere trillingen en werkt therapeutisch op het darmstelsel. 

Maar ook het hart ondergaat een goede invloed van groen, hetgeen begrijpelijk is als men bedenkt dat de kleur groen een samenstelling is van blauw en geel. 

De meest harmonische, vredige, en ontspannende kleur groen ontstaat door een warm blauw (saffier) en een verzadigd goudgeel. 

Hierin kan men duidelijk de symboliek terugvinden van de oude alchemie. waarin gezegd werd 'onze smaragd moet diep groen zijn'. 

Een Arabische arts meende dat een slang. die in een Smaragd staarde in een hypnotische slaap zou vallen. 

Een mooie Smaragd maakt de mens gevoelig voor etherische invloeden, vandaar dat men hem vroeger dikwijls gebruikte in gewijde plaatsen en dat profeten hem droegen om zo duidelijk zicht te hebben in de onzichtbare gebieden. 

Hij is de steen van Jupiter, een waar kind van Vader Ether, die er al zijn gaven in heeft neergelegd. 

De Smaragd is zo gevoelig, dat hij zelfs door de adem is te verwarmen. Daarom is het beslist geen steen voor driftige, vurige of impulsieve figuren, die zijn aard niet kunnen begrijpen en hem doorlopend door hun eigen trillingsveld geweld zullen aandoen. 

Hij voelt zich meer thuis bij de rustige, evenwichtige mens, het liefste bij degenen die ontvankelijk zijn voor geestelijke dingen. Maar experimenteer of pronk niet met een Smaragd, want daarvoor is hij te edel. 

In de geneestherapie zullen vooral zij, die door overgevoeligheid of levensangst te lijden kregen van allerlei kwalen, baat vinden bij de Smaragd. 

Zo zeldzaam als de heldergroene edele Smaragd is, zo zeldzaam zijn zijn kwaliteiten: vriendschap, rechtschapenheid, trouw, harmonie en geestelijke ontvankelijkheid. Hij schijnt de gaven van de andere stenen in zijn eigen ziel te concentreren. 

Er wordt verteld dat Apollonius van Tyana hem heeft gevonden en waarschijnlijk duidt dit op zijn geestelijke gaven die overeenkwamen met de signatuur van de Smaragd. 

De Smaragd valt eigenlijk direct onder de Diamant. Hij wordt vergeleken met de natuurlijk harmonische en edele mens, die de grens tussen natuur en geest overschrijdt, waarbij hij zijn harmonische natuur in dienst stelt van die geest. 

Een Smaragd worden gaat vooraf aan het Diamant worden. Juweliers en edelsmeden weten dat niets zo'n mooie combinatie vormt als een Diamant en een Smaragd. 

Een twee-eenheid van de hoogste natuurlijke en geestelijke waarde, want de Diamant versterkt de Smaragd en de Smaragd verzacht de intensiteit en de hardheid van de Diamant. 

Een Smaragd werkt direct op het zenuwgestel en het etherische lichaam (net als de Diamant) en versterkt vooral het linkeroog, dat in binding staat met de rechterhersenhelft of de macht van de verbeelding. Hij staat vooral in binding en onder invloed van de ster Spica in het sterren beeld van de Maagd. 

Voor het zodiakale Maagdentype is hij een 'streefsteen' die hem moet onderwijzen in ontvankelijkheid en openheid en hem moet leren begrijpen dat gevoeligheid heel iets anders is dan emotionaliteit, waarvoor het Maagdentype zo bevreesd is. 

Vroeger werd de Smaragd niet erg begeerd, omdat hij zo broos was en men niet veel met hem kon beginnen in de bewerking. Voor koper, voor staal en voor diamant is hij zeer gevoelig en slechts de kenner weet hoe hij met een Smaragd moet omgaan zonder dat er barstjes in hem komen en hij een craquelé huid gaat vertonen. 

Bij emoties en strijd heeft hij snel de neiging tot breken, hoewel hij hard is. Zijn hardheidswaarde 8 zegt ook veel. 

Uiterlijk hard, maar innerlijk gevoelig en zeer beïnvloedbaar zoals het acht-type, dat zijn medemensen een totaal ander uiterlijk dan innerlijk toont. 

De hardheid van de Smaragd bedriegt evenzo, want hij is de meest gevoelige edelsteen. 

Draagt men hem tegelijkertijd met andere stenen (behalve als enkele Smaragden de Diamant omringen), dan wordt hij daardoor geschaad, zowel letterlijk als figuurlijk. 

(Achtmensen hebben moeite in de omgang met, in hun ogen, minder begaafde of onedele medemensen!) 

Door zijn etherische kwaliteiten werd de Smaragd altijd veel gebruikt in occulte, spirituele of rituele gebruiken. 

Een Smaragd kan de trilling van zijn drager verhogen of verfijnen, mits deze bereid is de taal van de mineralenzielen te beluisteren. 

Een Smaragd provoceert nooit, zoals een Diamant kan doen, maar hij gaat kapot aan 'beledigingen'. 

Wie een Smaragd bezit houde hem in ere.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene