Inleiding

Dit boekje is verzameling van een reeks artikelen die wij eerder gepubliceerd hebben in het periodiek "Prometheus" en tevens een serie lezingen die wij als conferentie thema gebruikt hebben. 

Het is gebaseerd op "Het Boek der Geheimenissen van Henoch", een legendarisch geschrift van een legendarische stamvader van het zevende mensengeslacht.

Henoch wordt in de bijbel ternauwernood genoemd, niettemin wordt hij door de Joodse wijzen beschouwd als één der Ingewijden van het Hebreeuwse ras; in Egypte noemde men hem Edris en wordt hij vergeleken met Thoth of Hermes; in Griekenland noemde men hem Enoïchion en wordt hij beschouwd als een Osiris.

Henoch is slechts een symbolische aanduiding en uit het Griekse woord is dat duidelijk te herkennen, want Enoïchion betekent: Innerlijk Oog.  

Hij behoort tot de z.g. Lichtzonen, die de mensen de hemelse kunsten bijbrachten, o.a. de astrologie, de numerologie, de kruidenkunde, de schrijfkunst, de signatuurleer, de geneeskunde, de magie en nog enkele andere.

Zijn geschriften zouden zijn begraven onder de zuilen van Mercurius of Seth, waaronder ook de geschriften van Hermes verborgen waren, die bedekt waren met hiëroglyfen, waarvan de vertaling als wijsheid der voorvaderen in de Egyptische tempels bewaard werden.

Uit één van de "verborgen" geschriften van Henoch volgen nu de volgende hoofdstukken, voornamelijk gebaseerd op zijn reis door de zeven sferen.

Wij hopen velen hiermede opmerkzaam te kunnen maken op een weg van inwijding en innerlijke ervaringen, zoals deze bestaan hebben vanaf de oudste tijden.*) **)


__________

*)  Das Buch Henoch.

**) Die Offenbarungen der Profeten Henoch, Esra und Jesia, Stuttgart 1850.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene