Een woordje achteraf

De markt wordt overstroomd met alternatieve geneeswijzen, inclusief de edelstenentherapie. Daar ik mij een beetje erger aan de nonchalante manier waarop de schrijvers en uitgevers hun materiaal behandelen, de lezer zodoende dikwijls in een doolhof achterlatende, heb ik geprobeerd wat orde te scheppen in de gegevens, die ik ter beschikking heb en waarin ik veel vertrouwen stel. 

De belangrijkste gegevens zijn afkomstig van Hermes Tresmegistos, of worden gevonden in de Egyptische papyri; verder heb ik er wat modernere, meestal uit de Franse literatuur, mededelingen aan toegevoegd, waarbij ik optekeningen uit bijgeloof heb weggelaten. 

De onderzoekingen van de mineralen, zijn ondertussen zover gevorderd, dat sommige gegevens zijn achterhaald. Deze heb ik dus niet vermeld. Uit eigen experimenten kan ik volkomen achter de werking van de zodiakale stenen, zoals in dit boek vermeld, staan. Wat de therapie van de andere stenen betreft: sommige heb ik als waar ondervonden, andere heb ik nog niet kunnen onderzoeken. In ieder geval vond ik het juister al hun gaven mede te delen, zodat wellicht anderen dit kunnen beproeven. Dat hierdoor eventueel verwarring zou kunnen ontstaan, omdat mijn gegevens niet altijd overeenstemmen met wat andere schrijvers zeggen, daarvan ben ik me wel degelijk bewust. Niettemin acht ik het eerlijker door te geven wat ik weet. Voor mogelijke verwarring bied ik alvast mijn excuses aan, maar mijn standpunt is: Beter zelf onderzoeken dan slaafs de mening van anderen volgen. 

Dit standpunt huldig ik ook met betrekking tot dit boek. 

Moge uw onderzoekingen u innerlijk verrijken! 

Hierbij draag ik mijn dank op aan de Schepper wiens wonderbaarlijke scheppingen ik mocht belichten. Zonder Zijn unieke laboratorium zou er zelfs geen geneeskunst zijn. 


Mia Leene.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene