Planetaire spiritualiteit en de stenen

De verborgen kwaliteiten van de planeten behelzen altijd een spirituele trilling, die zich in de volgende deugden uitdrukt: 

  • De Zon bevordert het Woord der Waarheid - Robijn. 
  • De Maan is als de Vormenreligie - Maansteen. 
  • Mercurius verfijnt de interpretatie en de kennis van de mysteriën - Chrysoliet. 
  • Mars is voor de Gerechtigheid - Amethist.  
  • Venus verwekt Barmhartigheid en Liefde - Hyacinth. 
  • Jupiter is de geestelijke Overwinnaar, bevordert Spiritualiteit - Smaragd. 
  • Saturnus, als God de Vader, wijs en gewetensvol - Aquamarijn. 

In deze opvatting komen de planeten ook voor als heersers van het lichaam en het gelaat, waarmede men in de fysiognomie (gelaatkunde) rekening hield, doch die na Lavater nooit meer serieus beoefend is. 

De Zon beheerst het hart; de Maan de hersenen; Jupiter de rechterhand; Saturnus de linkerhand; Mars de linkervoet; Venus de rechtervoet. Mercurius regeert over de sexuele lichaamsdelen, hetgeen van hem een androgyne planeet maakt, volkomen in overeenstemming met de alchemie. 

In het gezicht heerst de Zon over het voorhoofd; Jupiter het rechteroog; Saturnus het linkeroog. De Maan regeert tussen de twee ogen aan de neuswortel, hetgeen te denken geeft bij veronderstelling dat hier het "derde oog" zit. 

Mars en Venus bezitten de twee wenkbrauwen en tenslotte gaat Mercurius over de mond en de kin. 

Vanuit deze oude fysiognomie krijgt men een dieper inzicht in de astrologie, die in het verleden heel wat spiritueler werd beoefend dan heden ten dage.


1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene