Ten Geleide

Het achtvoudige Pad is het Pad, dat ons reeds bij monde van Hermes Tresmegistos werd overgedragen. 

Het getal acht, het cijfer van Saturnus, wordt voorgesteld als een Poort, waardoor alleen zij kunnen gaan, die zich waarlijk rein hebben gemaakt. 

J.v.R. 1964


Op het moment dat dit boekje gereed kwam, ging de leer van de Gemeenschap, die steeds de verlossing binnen de zevenvoudige werkingen verklaarde, over in het verwerkelijken van de achtvoudige daadstelling, die besloten ligt in de Acht Zaligsprekingen, alsmede o.a. in de leringen van de Boeddha. 

Deze overgang van de zevenvoudige voorbereiding tot de achtvoudige Realiteit van een Universeel Pad, werd genoemd: 

"De gang door de poort van Saturnus".

Saturnus is in de religieuze historie het symbool geweest van Gnostici en Alchemisten en men noemde hem: "De wachter voor de poort." 

Zoals in het Rozekruisersgeschrift: "De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozekruis", de poortwachter dezelfde is als Saturnus, die zijn bescheiden alchemische lood moet laten omzetten in het geestelijke goud.

Van deze filosofische doorbraak vervaardigde onze vriend Johfra Bosschart een tekening, die wij als omslag voor dit bescheiden boekwerkje gebruikten. 

Het saturnale cijfer 8, als symbool van de levende ademhaling tussen de goddelijke Oerkosmos en de natuur-kosmos, symboliseert de ritmische beweging, die tussen de gevallen ziel binnen de natuurlijke mens en de goddelijke Geest moet bestaan, wanneer de ziel zich wederom als goddelijke volheid wil herstellen. 

De omgekeerde kandelaber richt zijn "bekken" naar de hemelen gelijk de "omgekeerd gehangene" in het symbolische Tarot-spel, en evenals de Levensboom zijn wortels in het Koninkrijk der Hemelen heeft. 

Zo gegrondvest in de Hemelen ontvangt de "omgewende" kandidaat het scheppingsvuur der Acht Zaligsprekingen, dat door de levende Christus der Hemelen via de acht bekken-openingen door de Levensboom wordt gevoerd ten bate van het gehele organisme. 

Moge dit boekje nieuwe inzichten brengen in de harten en hoofden van velen.


Henk Leene

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene